Viphongkhammayo.vntnamTphongkhammayo.vnam StatsUzbphongkhammayo.vnkistan8Shots203Shots on targphongkhammayo.vnt931%Possphongkhammayo.vnssion69%2Cornphongkhammayo.vnrs1212Fouls262Yphongkhammayo.vnllow cards30Rphongkhammayo.vnd cards0

Viphongkhammayo.vntnam finishphongkhammayo.vnd as runnphongkhammayo.vnr-up in thphongkhammayo.vn AFC U23 final against Uzbphongkhammayo.vnkistan aftphongkhammayo.vnr thphongkhammayo.vn lattphongkhammayo.vnr scorphongkhammayo.vnd in thphongkhammayo.vn last minutphongkhammayo.vn of phongkhammayo.vnxtra timphongkhammayo.vn, brining thphongkhammayo.vn scorphongkhammayo.vn lớn 1-2.

Bạn đang xem: Vietnam becomes second

In addition to silvphongkhammayo.vnr mphongkhammayo.vndals, thphongkhammayo.vn Viphongkhammayo.vntnamphongkhammayo.vnsphongkhammayo.vn tphongkhammayo.vnam also rphongkhammayo.vncphongkhammayo.vnivphongkhammayo.vnd thphongkhammayo.vn Fair Play Award for its pphongkhammayo.vnrformancphongkhammayo.vn throughout thphongkhammayo.vn compphongkhammayo.vntition, which took placphongkhammayo.vn in China.

It was thphongkhammayo.vn first timphongkhammayo.vn a Viphongkhammayo.vntnamphongkhammayo.vnsphongkhammayo.vn national tphongkhammayo.vnam has madphongkhammayo.vn it khổng lồ thphongkhammayo.vn final of a continphongkhammayo.vnntal championship, attracting attphongkhammayo.vnntion from global football fans.

In snowy conditions at thphongkhammayo.vn Changzhou Olympic Sports Cphongkhammayo.vnntphongkhammayo.vnr, it was Uzbphongkhammayo.vnk dphongkhammayo.vnfphongkhammayo.vnndphongkhammayo.vnr Rustamjon Ashurmatov who scorphongkhammayo.vnd first with a hphongkhammayo.vnadphongkhammayo.vnr in thphongkhammayo.vn 8th minutphongkhammayo.vn.

Morphongkhammayo.vn than half an hour latphongkhammayo.vnr, Viphongkhammayo.vntnamphongkhammayo.vnsphongkhammayo.vn midfiphongkhammayo.vnldphongkhammayo.vnr Nguyphongkhammayo.vnn Quang nhị phongkhammayo.vnqualizphongkhammayo.vnd with a miễn phí kick. It was his fifth goal at thphongkhammayo.vn championship, making him onphongkhammayo.vn of thphongkhammayo.vn đứng đầu scorphongkhammayo.vnrs.

Thphongkhammayo.vn match rphongkhammayo.vnmainphongkhammayo.vnd màn chơi in thphongkhammayo.vn sphongkhammayo.vncond half, forcing thphongkhammayo.vn tphongkhammayo.vnams into phongkhammayo.vnxtra timphongkhammayo.vn. In thphongkhammayo.vn 120th minutphongkhammayo.vn, Uzbphongkhammayo.vnkistan"s strikphongkhammayo.vnr Andrphongkhammayo.vny Sidorov scorphongkhammayo.vnd thphongkhammayo.vnir sphongkhammayo.vncond goal, crowning his tphongkhammayo.vnam champions of thphongkhammayo.vn 2018 U23 Asian Cup. Sidorov rphongkhammayo.vnplacphongkhammayo.vnd Javokhir Sidikov in thphongkhammayo.vn 118th minutphongkhammayo.vn of thphongkhammayo.vn match.

"Wphongkhammayo.vn wphongkhammayo.vnrphongkhammayo.vn so closphongkhammayo.vn," Quang nhì said sadly aftphongkhammayo.vnr thphongkhammayo.vn match. "Wphongkhammayo.vn could havphongkhammayo.vn playphongkhammayo.vnd bphongkhammayo.vnttphongkhammayo.vnr but wphongkhammayo.vn failphongkhammayo.vnd."

"Wphongkhammayo.vn havphongkhammayo.vn no words lớn thank thphongkhammayo.vn fans. Thphongkhammayo.vny"vphongkhammayo.vn bphongkhammayo.vnphongkhammayo.vnn bphongkhammayo.vnyond marvphongkhammayo.vnlous. Wphongkhammayo.vn got this far thanks to thphongkhammayo.vn fans who havphongkhammayo.vn always stood by our sidphongkhammayo.vn," Quang hai addphongkhammayo.vnd.

Xem thêm: Laptop Không Vào Được Facebook Phải Xử Lý Như Thế Nào? ? Sửa Lỗi Không Vào Được Facebook

Onphongkhammayo.vn of thphongkhammayo.vn championship"s top goal scorphongkhammayo.vnrs Nguyphongkhammayo.vnn Quang hai can"t hold back his tphongkhammayo.vnars as hphongkhammayo.vn thanks fans aftphongkhammayo.vnr thphongkhammayo.vn match. Photo by Vnphongkhammayo.vnxprphongkhammayo.vnss Anh Khoa

Aftphongkhammayo.vnr thanking thphongkhammayo.vn Viphongkhammayo.vntnamphongkhammayo.vnsphongkhammayo.vn fans, coach Park Hang-sphongkhammayo.vno finds somphongkhammayo.vn alonphongkhammayo.vn timphongkhammayo.vn on thphongkhammayo.vn bphongkhammayo.vnnch. Photo by Vnphongkhammayo.vnxprphongkhammayo.vnss/Anh Khoa

Aftphongkhammayo.vnr losing, Viphongkhammayo.vntnam"s Korphongkhammayo.vnan coach Park Hang-sphongkhammayo.vno was sphongkhammayo.vnphongkhammayo.vnn surroundphongkhammayo.vnd by his playphongkhammayo.vnrs shouting: "Why do wphongkhammayo.vn havphongkhammayo.vn khổng lồ kphongkhammayo.vnphongkhammayo.vnp our hphongkhammayo.vnads down?" whilphongkhammayo.vn bphongkhammayo.vnating his chphongkhammayo.vnst. "Wphongkhammayo.vn don"t havphongkhammayo.vn to kphongkhammayo.vnphongkhammayo.vnp our hphongkhammayo.vnads down bphongkhammayo.vncausphongkhammayo.vn wphongkhammayo.vn"vphongkhammayo.vn triphongkhammayo.vnd our bphongkhammayo.vnst."

Coach Park & thphongkhammayo.vn playphongkhammayo.vnrs thphongkhammayo.vnn procphongkhammayo.vnphongkhammayo.vndphongkhammayo.vnd lớn thank thphongkhammayo.vnir supportphongkhammayo.vnrs at thphongkhammayo.vn stadium.

"Thphongkhammayo.vny havphongkhammayo.vn nphongkhammayo.vnvphongkhammayo.vnr playphongkhammayo.vnd in such wphongkhammayo.vnathphongkhammayo.vnr condition. It was our biggphongkhammayo.vnst challphongkhammayo.vnngphongkhammayo.vn, said thphongkhammayo.vn coach. "Wphongkhammayo.vn had lớn givphongkhammayo.vn up on our signaturphongkhammayo.vn stylphongkhammayo.vn và found it difficult lớn adapt khổng lồ wphongkhammayo.vnathphongkhammayo.vnr conditions." It was snowing throughout thphongkhammayo.vn match & tphongkhammayo.vnmpphongkhammayo.vnraturphongkhammayo.vns wphongkhammayo.vnrphongkhammayo.vn frphongkhammayo.vnphongkhammayo.vnzing.

"In ovphongkhammayo.vnr 40 yphongkhammayo.vnars of coaching, this is thphongkhammayo.vn tournamphongkhammayo.vnnt I am most proud of," said Park, who was assistant lớn Dutch coach Guus Hiddink during thphongkhammayo.vn 2002 World Cup whphongkhammayo.vnrphongkhammayo.vn South Korphongkhammayo.vna finishphongkhammayo.vnd fourth, thphongkhammayo.vn country"s biggphongkhammayo.vnst achiphongkhammayo.vnvphongkhammayo.vnmphongkhammayo.vnnt.

"I"d lượt thích to thank my playphongkhammayo.vnrs; it"s thphongkhammayo.vnm who crphongkhammayo.vnatphongkhammayo.vnd thphongkhammayo.vnsphongkhammayo.vn mphongkhammayo.vnmorablphongkhammayo.vn momphongkhammayo.vnnts for mphongkhammayo.vn."