*
#2.Trà sữa thêm chút trân châu/ anh em thêm chút vị nhau mới bền.

Bạn đang xem: Ảnh uống trà sữa

*
#4. Xếp hàng hóng em sẽ lâu chờ ly trà sữa, chờ câu ân tình
*
#7. Tx thanh xuân chưa gấu tương tự như uống trà sữa không tồn tại trân châu. Tất cả người cần có người không nhưng nhiều lúc uống trà sữa không trân trâu vẫn ngon như thường.
*
#9. Fan yêu hoàn toàn có thể không gồm nhưng uống trà sữa nhất mực phải gồm trân châu.

Xem thêm:

*
#11. Gồm loại trân châu giá chỉ 5k tất cả loại 10k, dù gì rồi cũng là topping thêm vào hay không chẳng tác động đến cốc trà sữa của cuộc đời.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*