Trong giờ Anh, họ đều biết gồm có từ đi kèm với Gerund – danh hễ từ và có những từ lại chỉ tại một dạng nguyên thể không chia? hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về lý thuyết và làm 1 số ít bài tập gerund and infinitive có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về gerund và infinitive


Đây là một trong những dạng ngữ pháp đặc biệt vì nếu tất cả sự nhầm lẫn, bạn sẽ bị mất điểm.

*

I. DANH ĐỘNG TỪ GERUND

1. Tư tưởng Danh động từ Gerund

– Là phần đa danh từ đạt thêm đuôi ing vùng sau và đổi mới từ vào vai trò như đụng từ.

Ký hiệu: V-ing

Lưu ý, V-ing tại đây không như thể với chia động từ ngơi nghỉ thì hiện nay tại tiếp diễn do đó cần chú ý để kiêng nhầm lẫn.

– Khi sử dụng danh rượu cồn từ theo thể lấp định thì thêm not nghỉ ngơi phía trước:

Not exercising regularly is dangerous for your health.

– Để nói rõ về cửa hàng thực hiện hành động thì bạn cũng có thể thêm tính từ mua trước đó:

E.g: My turning on the air conditioner

Đây là 1 đoạn văn ví dụ áp dụng nhiều danh rượu cồn từ:

Learning vocabulary is very important for the IELTS test. Though it is important not lớn neglect the other skills of speaking, reading, writing và listening, knowing a broad range of words will help you with all the other parts of the test. Unfortunately, many students dislike spending the time that is needed khổng lồ fully understand each word, but not taking vocabulary seriously could be a big mistake.

Bạn có đoán được những từ được gửi thành danh động từ?

Chúng ta có:

Learn – LearningSpeak – SpeakingRead – ReadingWrite – WritingKnow – knowSpend – SpendingTake – Taking

Việc thêm đuôi ing sau những danh từ bỏ cũng tuân theo quy tắc: nếu âm cuối là e thì loại bỏ đi và thêm ing.

*

2. Cách dùng danh động từ

Geround được dùng:

a. Như một chủ ngữ

E.g: Walking is a good size of exercise

Khi sử dụng Gerund là đụng từ sẽ tiến hành chia giống như danh từ bỏ số không nhiều dù có không ít đối tượng:

Eating bananas, apples và oranges everyday is good for you.

Tuy nhiên, như trường hòa hợp này, có rất nhiều hơn 1 danh rượu cồn từ thì phân tách theo danh từ số nhiều:

E.g: Walking & swimming are both good forms of exercise.

b. Sử dụng như một tân ngữ

– Some people lượt thích swimming to lớn keep fit.

c. Làm xẻ ngữ sau cồn từ tobe

– A good way to improve your English is watching American TV series.

Câu này có thể viết lại như vậy này:

– Watching American TV series is a good way to improve your English.

d. Sử dụng sau giới từ

Another method of learning English is to read lots of fiction books.

e. Cần sử dụng danh cồn từ sau giới từ

– I am interested in learning a new language.

– There are many advantages of taking a sabbatical from work.

– I passed my exams without trying too hard.

– I’m worried about sitting for the IELTS test.

– I got a band 7 by studying very hard.

– I was shocked upon hearing the news.

– I’m sorry for talking so loud.

Như bạn thấy, thực hiện danh hễ từ thuộc giới từ đang thường đi theo nhiều kiểu collocations.

f. Trường hợp khác

Sử dụng nói đến một hoạt động, với từ đi thuộc là go.

E.g: I wanted to go jogging but my friend said he’d prefer to go swimming instead.

# trường hợp đặc trưng – danh rượu cồn từ sử dụng sau cồn từ

Nếu bạn muốn sử dụng hai động từ mặt khác thì đụng từ phía sau sẽ là 1 trong những danh hễ từ hoặc cồn từ nguyên thể.

Một ví dụ làm việc đây:

Bạn bắt buộc nói thay này:

– We always finish eat very late.

– We always finish lớn eat very late.

Bạn phải một danh động từ phía sau để xong đúng yêu thương cầu.

Câu đúng là:

– We always finish eating very late.

Đây không hẳn là quy vẻ ngoài ngữ pháp mà các bạn phải học tập thuộc những từ sẽ đi kèm theo với danh đụng từ và luyện tập tiếp tục bởi khi học sẽ thông thường sẽ có bài tập về ving và to v.

Một số hễ từ đang theo sau là gerund nhưng cũng có một số trường đoản cú theo sau là động từ nguyên thể, một số dị thường theo cả nhì (phần 3). Chính vì thế bạn phải ghi lưu giữ kỹ.

Ví dụ:

– I like to swim (verb + infinitive)

Or

– I lượt thích swimming (verb + gerund)

Danh sách đầy đủ động từ thường xuyên đi trước danh hễ từ

– Appreciate: Cảm kích

E.g: I appreciate you taking the time out to see me.

– Avoid: Tránh

E.g: You should avoid drinking sugary drinks.

– Consider: cân nhắc

E.g: The government considered banning fox hunting.

– Delay: Trì hoãn

E.g: I delayed paying the fine for speeding.

– Deny: tủ nhận

E.g: He denied committing the crime.

– Discuss: Thảo luận

E.g: We discussed sending the children to lớn another school.

– Dislike: ko thích

E.g: Most people dislike getting up early.

– Enjoy: Thích

E.g: I enjoy having a day off.

– Finish: Kết thúc

E.g: We always finish eating very late.

– Involve: Đòi hỏi

E.g: My job involves moving around the country a lot.

– Miss: nhớ (hoặc lỡ)

E.g: I miss seeing my family everyday.

– Postpone: Hoãn lại

E.g: We postponed marrying until we had the money.

– Practice: Luyện tập

E.g: He practiced hitting the ball against the wall.

– Quit: Bỏ

E.g: I will quit smoking next month.

– Recall: gọi (hoặc lưu giữ lại)

E.g: I can’t ever recall shouting at my children.

– Recommend: Khuyên

E.g: This book recommends studying for IELTS everyday.

– Resent: Bực tức

E.g: I resent my manager firing me from my job.

– Risk: Liều

E.g: I wouldn’t risk taking IELTS before you are prepared.

– Stop: dừng lại

E.g: If you stop worrying, you will perform better.

– Suggest: Đề nghị

E.g: She suggested studying in Australia.

II. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU V infinitie

1, Khái niệm

V-infinities hay còn gọi là động trường đoản cú nguyên mẫu, cồn từ nguyên thể.

Có hai các loại động từ bỏ nguyên chủng loại là

– thứ nhất với dạng từ nơi bắt đầu của hễ từ và đi trước là to. (to infinitives)

– trang bị hai là dạng không tồn tại to (Bare infinitives).

Ở đây tín đồ ta hay call động từ nguyên mẫu mã ám chỉ gồm to, nếu không tồn tại to tín đồ ta sẽ nói rõ là không có to.

Ví dụ về một đoạn văn áp dụng động từ nguyên mẫu:

To improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town. I wanted khổng lồ make sure that my grammar was as good as it could be. The teachers helped me to lớn understand some complex grammatical points. It is impossible lớn know everything in a short time, but I improved lot, và I would really lượt thích to thank them for what they did. To help me like this was very kind.

to goto seeto waitto manipulateto considerto amend

Tuy nhiên bao gồm một điểm cần lưu ý, việc áp dụng động trường đoản cú nguyên thể sẽ không chia theo các thì.

Ví dụ:

– It took me five hours to reached the destination.

Là câu sai, họ chỉ phân tách thì ở động từ thứ nhất còn lớn reach duy trì nguyên. Câu đúng sẽ là:

– It took me five hours lớn reach the destination.

2. Cách áp dụng động từ bỏ nguyên thể

a. áp dụng như Tân ngữ của rượu cồn từ, tính từ

Khi áp dụng động tự nguyên thể làm tân ngữ thì nó che khuất động từ, tính từ.

– I wanted to make sure that my grammar was as good as it could be.

– I decided khổng lồ study abroad, but my parents are refusing khổng lồ pay.

– My brother was surprised lớn see me.

– I was careful not khổng lồ speak too loudly

b. Quản lý ngữ trong câu

– khổng lồ help me lượt thích this was very kind.

– to get involved in charity work is a very noble cause.

Câu này giống như với

– Helping me lượt thích this was very kind.

– Getting involved in charity work is a very noble cause.

Nên thường fan ta hay cần sử dụng Genround hơn đến trường hợp công ty ngữ.

c. Làm vấp ngã ngữ mang đến động từ

The best new for you today is you have a new xe đạp (Tin vui nhất hôm nay của các bạn là các bạn có một chiếc xe đạp mới)

d. Dùng làm nói về yêu thương cầu, mục đích

Trường phù hợp này áp dụng để nói về việc một hành động có mục đích như vậy nào. áp dụng động trường đoản cú nguyên thể để sửa chữa In order to.

– In order to lớn improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town.

– to improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town.

– I joined the exercise class in order to thua weight.

– I joined the exercise class to thua kém weight.

e. Sử dụng với nhiều từ bắt đầu với It – It+be+infinitive

It is impossible khổng lồ be perfect in a short time.

(Adjective + Infinitive)

It could be a mistake khổng lồ leave my job.

(Noun + Infinitive)

f. Đi kèm với rượu cồn từ Take (it + take + noun + infinitive)

It took me five hours to lớn reach the destination.

It takes a lot of concentration to read this book.

g. Cần sử dụng sau tân ngữ là các từ nhằm hỏi (trừ why)

E.g: I don’t know what I to vày In this case.

h. Cần sử dụng sau một trong những động từ, danh từ

Đây là phần cần chú ý, tương tự với danh cồn từ, đụng từ nguyên thể cũng khá được sử dụng đi theo các động trường đoản cú chính.

Danh sách các động từ nhưng mà theo sau là cồn từ nguyên thể

– Afford

E.g: I can’t afford to pay for IELTS lessons.

– Agree

E.g: He agreed khổng lồ postpone his test.

– Appear

E.g: Obesity appears to lớn be getting worse.

– Ask

E.g: He asked me to go with him.

– Claim

E.g: She claimed to have the answer to lớn the question.

– Decide

E.g: My partner & I decided to move house next year.

– Demand

E.g: I demand to lớn see the manager!

– Deserve

E.g: I didn’t deserve to lớn get a 7.5 as I studied very little.

– Expect

E.g: She expected khổng lồ get a band 5 but she got a 6.

– Fail

E.g: Her son failed to win the race, but he came second.

– Forget

E.g: I forgot to take the rubbish out last night.

– Hesitate

E.g: She wouldn’t hesitate lớn help a friend in need.

– Hope

E.g: I hope to leave by 7pm.

– Intend

E.g: The government intends khổng lồ hold an election in June.

– Learn

E.g: I’ve learnt to take each day as it comes.

– Manage

E.g: She managed lớn change her doctors appointment.

– Mean

E.g: Sorry, I didn’t mean lớn arrive so late.

– Need

E.g: I need khổng lồ get a band 7 khổng lồ get into Australia.

– Offer

E.g: I offered to lớn drive her to the airport.

– Plan

E.g: I plan to lớn emigrate to lớn the UK this year.

– Prepare

E.g: He’s prepared khổng lồ risk everything by investing in gold.

– Pretend

E.g: The boy pretended to fall over.

– Promise

E.g: The army general promised not lớn stage a coup.

– Refuse

E.g: He is refusing lớn take the medicine.

– Seem

E.g: She seemed to lớn be ok yesterday, but now she is worse.

– Tend

E.g: I tend khổng lồ find that warmer weather makes me feel better.

– Threaten

E.g: The country threatened to lớn invade its neighbour.

– Wait

E.g: I can’t wait to go on holiday.

– Want

E.g: The teacher wanted the students to pass.

Danh sách danh từ với trạng tự đi cùng hễ từ nguyên thể

– Bad

E.g: It is bad to gossip about your friends.

– Dangerous

E.g: It is dangerous khổng lồ drive too fast.

– Difficult

E.g: It was difficult to vày well in the IELTS reading test.

– Easy

E.g: It is very easy lớn forget important grammar points in a test.

– Fun

E.g: It isn’t always fun to learn English.

– Hard

E.g: It is always hard lớn remain focused on your goals in life.

– Important

E.g: It is important khổng lồ believe in your abilities.

– Impossible

E.g: It will be impossible for the charity to lớn help everyone.

– Interesting

E.g: It is interesting lớn find out about another country.

– Necessary

E.g: It is sometimes necessary khổng lồ change your plans.

– Relaxing

E.g: It is relaxing to lie in the sun.

*

It+be+infinitives

Danh sách danh tự kết phù hợp với động tự nguyên mẫu

– A good idea

E.g: It isn’t a good idea lớn study late at night.

– A bad idea

E.g: It is a bad idea to spend too long on IELTS Task 1.

– A mistake

E.g: It is a mistake lớn say very little in the IELTS speaking test.

– A pity

E.g: It was a pity to leave so early.

– A shame

E.g: It was a shame khổng lồ break up.

– A waste

E.g: It will be a waste to lớn throw the food away.

Cụm tính từ theo sau vì động tự nguyên thể:

– Ashamed

E.g: I’m ashamed to admit that I stole the bike.

– Bound

E.g: He is bound (certain) to lớn arrive late – he always does.

– Careful

E.g: He was careful not to lớn wake the baby.

– Excited

E.g: I’m excited to join the local football team.

– Glad

E.g: I’m glad khổng lồ hear that you are feeling better.

– Happy

E.g: The developer was happy to reduce the price of the house.

– Lucky

E.g: I’m lucky khổng lồ have so many friends.

– Pleased

E.g: The nurse was pleased lớn know he was well again.

– Proud

E.g: She was proud khổng lồ be seen with her father.

– Relieved

E.g: The police were relieved lớn arrest the criminal at last.

– Reluctant

E.g: I’m reluctant to take the IELTS test again.

– Sad

E.g: He was sad to see his brother leave.

– Shocked

E.g: I was shocked lớn find out he had been fired.

– Sorry

E.g: We’ll all be sorry khổng lồ see you go.

– Surprised

E.g: They were surprised to hear he is 50 years old.

– Sure

E.g: He’s sure lớn win first prize.

– Willing

E.g: I’m willing to bet you can get a high IELTS score.

III. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU CÓ THỂ LÀ GERUND VÀ INFINITIVE VERB

– Attempt

E.g: I attempted lớn wake up early.

I attempted waking up early.

– Begin

E.g: I usually begin to feel tired at 10pm

I usually begin feeling tired at 10pm

– Cease

E.g: The government ceased khổng lồ talk about the war.

The government ceased talking about the war.

– Continue

E.g: The police continued lớn harrass him.

The police continued harrassing him.

– Hate

E.g: I hate lớn go to lớn work.

I hate going to lớn work.

– Like

E.g: Most people like to travel abroad.

Most people lượt thích traveling abroad.

– Love

E.g: They love lớn eat at nice restaurants.

They love eating at nice restaurants.

– Prefer

E.g: The electorate prefers khổng lồ vote in September.

The electorate prefers voting in September.

Pr- opose

E.g: I propose to lớn delay the company merger until next year.

I propose delaying the company merger until next year.

– Start

E.g: I will start lớn study next week.

I will start studying next week.

– Try

E.g: The children tried lớn reduce their intake of sugar.

The children tried reducing their intake of sugar.

Những từ vựng cùng quy tắc này, các bạn cần ghi lưu giữ và vận dụng nhé.

IV. Bài bác tập về gerund với infinitive bao gồm đáp án

*

1. Phân chia động từ vào ngoặc sao để cho đúng

Ali’s Story

Booking The School

Ali decided that he wanted (1-study) abroad. (2-achieve) his goal, he had many things that he had (3-do) . Firstly he needed (4-improve) his English so he could take the IELTS test. Unfortunately Ali disliked (5-learn) English so this would not be much fun. His friend recommended (6-attend) a school close khổng lồ his house. Ali went khổng lồ look and from what he could see it seemed (7-be) a good school. He didn’t delay (8-register) for a course. He managed (9-get) a good price for the course because they had a special offer on. This was good because he could not afford (10-pay) too much.

Studying

He had never read much in his life & knew he was weak in this area, so he practiced (11-read) as much as he could. He hated (12-write) in English too as his grammar was quite weak so he also planned (13-practice) writing as many essays as possible. His teachers agreed (14-check) these for him. As it turned out, Ali actually really enjoyed (15-study) English. The other students on the course didn’t hesitate (16-help) Ali & the teachers always offered (17-assist) him if he was stuck. He kept up his studying for a number of months because he wouldn’t risk (18-sit) the exam until he was ready.

Taking the Test

Then came the time for Ali (19-take) the test. He couldn’t stop (20-worry) before the test. His teacher had recommended (21-do) the Task 2 first in the writing so he followed those instructions. He finished (22-write) his Task 2 after exactly 40 minutes & then went on to the Task 1. The speaking test seemed (23-go) quite well even though he was nervous. He can recall (24-ask) the examiner at the end how well he had done but she refused (25-tell) him. Then came the time for his result. He had expected (26-get) a band 5.5 but he was surprised (27-find) out that he had been given a band 6.

The Result

So Ali could now go and study abroad. Although he was happy, unfortunately it did mean (28-leave) his wife & children for a year. He considered (29-take) them with him but it would be too expensive. He knew he would miss (30-see) them everyday but his parents offered (31-take) care of them và promised (32-make) sure they were safe. Ali did love (33-travel) though so he knew he would enjoy the trip. He began (34-prepare) his trip immediately.

2. Chọn lời giải đúng

1. He resented his father….. Him no money in the will.

A. Leaving B. Khổng lồ leave C. Leaving/ lớn leave

2. She intended …..the work by 7pm.

A. Finishing B. To lớn finish C. Finishing/ to finish

3. She continued ……the medicine for two weeks.

A. Taking B. To take C. Taking/to take

4. He quit …… khổng lồ persuade his friends to lớn go with him.

A. Trying B. Khổng lồ try C. Trying/to try

5. The government discussed ….. The level of taxes.

A. Reducing B. To lớn reduce C. Reducing/to reduce

6. He started …. An addiction lớn the drugs.

A. Developing B. Lớn develop C. Developing/to develop

7. He claims…. The best builder in the town.

A. Being B. Khổng lồ be C. Being/ lớn be

8. Developed countries tend…. The highest levels of obesity.

A. Having B. To lớn have C. Having/ Tohave

9. I couldn’t sleep so I tried …. Some hot milk.

A. Drinking B. To lớn Drink C. Drinking/ to drink

10. She tried … the book on the high shelf but she was too small.

A. Reaching B. To lớn Reach C. Reaching/ lớn reach

11. They tried … lớn the buổi tiệc nhỏ on time but the bus was delayed.

A. Getting B. To lớn get C. Getting/ to Get

12. We tried …. The window, but it was so hot outside it didn’t help.

A. Getting B. Lớn get C. Getting/ to lớn Get

13. You should stop ….., it’s not good for your health.

A. Smoking B. To Smoke C. Smoking/to smoke

14. We stopped ….. Because we were tired.

A. Studying B. To lớn study C. Smoking/to smoke

15. Oh no! I forgot …. Milk.

A. Buying B. To lớn buy C. Buying/to buy

16. Please don’t forget …. Some juice on your way home.

A. Picking B. Lớn pick up C. Buying/to buy

17. Please remember ….. Your homework.

A. Bringing B. To lớn Bring C. Bringing/To bring

18. I remember (go) to the beach as a child.

A. Going B. To go C. Going/To go

19. I regret …. You the train has been delayed.

A. Telling B. To tell C. Telling/ khổng lồ tell

20. I don’t fancy ….. Out tonight.

A. Going B. Khổng lồ go C. Going/ Togo

3. Phân tách động từ vào ngoặc cho đúng

1. She avoided (tell) him about her plans.

2. I would lượt thích (come) to the các buổi party with you.

3. He enjoys (have) a bath in the evening.

4. She kept (talk) during the film.

5. I am learning (speak) English.

6. Bởi vì you mind (give) me a hand?

7. She helped me (carry) my suitcases.

8. He decided (study) biology.

9. I dislike (wait).

10. They plan (start) college in the autumn.

11. I promise (help) you tomorrow.

12. We discussed (go) khổng lồ the cinema, but in the over we stayed at home.

13. She agreed (bring) the pudding lớn the dinner.

14. We hope (visit) Amsterdam next month.

15. She suggested (go) lớn the museum.

Xem thêm: Những Xe Giá 500 Triệu 2021? Top 6 Lựa Chọn Đáng Cân Nhắc Năm 2021

Đáp án bài xích tập gerunds & infinitives:

Câu 1

1. Lớn study2. To lớn Achieve3. Khổng lồ Do4. Lớn Improve5. Learning6. Attending7. Khổng lồ be8. Registering9. To lớn get10. Khổng lồ pay11. Reading12. Writing/ to lớn write13. Lớn practice14. To check15. Studying16. Khổng lồ help17. Lớn Assist18. Sitting19. To take20. Worring21. Doing22. Writing23. To go24. Asking25. To lớn tell26. Lớn get27. Khổng lồ Find28. Leaving29. Taking30. Seeing31. To take32. To make33. Traveling/ to travel34. Preparing/ lớn prepare

Câu 2:

1. A2. A3. C4. A5. A6. C7. B8. B9. A10. B11. B12. A13. A14. A15. B16. B17. B18. A19. B20. A

Câu 3:

1. Telling2. Khổng lồ Come3. Having4. Talking5. To speak6. Giving7. Khổng lồ carry8. Lớn study9. Waiting10. To lớn start11. To help12. Going13. To lớn Bring14. Khổng lồ vist15. Going

Trên đây là sơ lược về danh hễ từ Gerund với Infinitive verb, chúng ta chú ý cùng học nha.