- thương hiệu tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE and TECHNOLOGY

- Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt quan trọng (Special Issue) / năm

- ngôn từ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh

- Năm xuất bạn dạng đầu tiên: 1962

- Chỉ số ISSN: 0866-708x

- danh sách Hội đồng biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015

- cách làm phát hành: Qua Bưu điện

- Trụ sở: tầng 1, A16, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, mong Giấy, Hà Nội
Bạn đang xem: Báo khoa học và công nghệ

Năm 2021
*

Tạp chí khoa học & công nghệ - Số 6
Giá bán:
60,000 VNĐ
cài đặt ấn phẩm
*

Tạp chí công nghệ & công nghệ - Số 5
Giá bán:
60,000
VNĐ
cài đặt ấn phẩm
*

Tạp chí công nghệ & technology - Số 3
Giá bán:
60,000
VNĐ
thiết lập ấn phẩm
Năm 2020
*

Tạp chí khoa học & technology - Số 6A
Giá bán:
45,000
VNĐ
cài ấn phẩm
*

Tạp chí kỹ thuật & công nghệ - Số 6
Giá bán:
45,000
VNĐ
thiết lập ấn phẩm
Tạp chí khoa học & công nghệ - Số 5A
Giá bán:
45,000
VNĐ
download ấn phẩm
Tạp chí khoa học & công nghệ - Số 5
Giá bán:
45,000
VNĐ
cài ấn phẩm
Tạp chí khoa học & công nghệ - Số 4
Giá bán:
45,000
VNĐ
mua ấn phẩm
Tạp chí khoa học & technology - Số 3A
Giá bán:
45,000
VNĐ
download ấn phẩm
Tạp chí kỹ thuật & technology - Số 3
Giá bán:
45,000
VNĐ
download ấn phẩm
Năm 2019
Tạp chí khoa học & technology - Số 6
Giá bán:
45,000
VNĐ
thiết lập ấn phẩm
Tạp chí khoa học & công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000
VNĐ
cài đặt ấn phẩm
Tạp chí kỹ thuật & technology - Số 4
Giá bán:
45,000
VNĐ
cài ấn phẩm
Tạp chí kỹ thuật & technology - Số 3
Giá bán:
45,000
VNĐ
cài ấn phẩm
Năm 2018
Tạp chí kỹ thuật & công nghệ - Số NO 1A (2018): 10TH VIETNAM NATIONAL CONFERENCE OF
Giá bán:
30,000
VNĐ
sở hữu ấn phẩm
Tạp chí khoa học & technology - Số 6
Giá bán:
30,000
VNĐ
cài ấn phẩm
Tạp chí công nghệ & công nghệ - Số 5
Giá bán:
30,000
VNĐ
cài đặt ấn phẩm
Tạp chí công nghệ & công nghệ - Số 4A
Giá bán:
30,000
VNĐ
thiết lập ấn phẩm
Tạp chí khoa học & công nghệ - Số 4
Giá bán:
30,000
VNĐ
cài đặt ấn phẩm
Tạp chí công nghệ & technology - Số 3B
Giá bán:
30,000
VNĐ
cài đặt ấn phẩm
Tạp chí công nghệ & công nghệ - Số 3
Giá bán:
30,000
VNĐ
cài đặt ấn phẩm
Tạp chí công nghệ & technology - Số 2C
Giá bán:
30,000
VNĐ
cài ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 21 mon 5 năm 2022
04:12:42 AM
Login
Register


Xem thêm:

Bản quyền nằm trong về đơn vị xuất phiên bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.


phongkhammayo.vn thông tin được đăng download có đặc điểm tham khảo, không có giá trị về khía cạnh pháp lý.