phongkhammayo.vn thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho cái đó tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người tiêu dùng truy cập, thông tin được hỗ trợ thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của chúng ta bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Phongkhammayo.vn khẳng định bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Cửa hàng chúng tôi không được phép bật mý thông tin cá nhân mà không tồn tại sự chất nhận được bằng văn bản. Tuy nhiên, một vài thông tin thu thập từ các bạn và về chúng ta được sẽ tiến hành sử dụng để cung cấp việc hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi với bạn. Hầu như thông tin cửa hàng chúng tôi thu thập ko được share với bạn, phân phối hoặc mang đến thuê, nước ngoài trừ một vài trường hợp sau đây:

phongkhammayo.vn tất cả thể chia sẻ thông tin cá thể để điều tra hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất vừa lòng pháp, nghi ngờ gian lận, các trường hợp liên quan đến các hiểm họa sự an ninh tính mạng của bất kỳ người như thế nào theo yêu ước của nguyên lý pháp.
phongkhammayo.vn hợp tác với các công ty khác đại diện cửa hàng chúng tôi ở một trong những nhiệm vụ và rất có thể cần phải share thông tin của người sử dụng với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thương mại cho bạn. Phongkhammayo.vn cũng đều có thể chia sẻ thông tin của người sử dụng để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi đang chuyển tin tức về chúng ta nếu shop chúng tôi được thâu tóm về hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường thích hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo rất nổi bật trên website của shop chúng tôi trước khi tin tức về bạn được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng cầm tắt này được cung cấp cho bạn vì công dụng của các bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui tươi đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để ráng rõ.