Tên gói cước: nhóm gói cước vớ cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng cam kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn download thêm(3)Đăng cam kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn ngày(6)Đăng cam kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn tháng(11)Đăng ký kết gói cước Thoại + Data phongkhammayo.vn(11)Đăng ký kết gói cước Thoại + SMS + Data phongkhammayo.vn(7)Đăng ký kết gói cước Thoại + SMS phongkhammayo.vn(1)Đăng ký gói cước Thoại phongkhammayo.vn(7)Gói cước Fast Connect phongkhammayo.vn(7) Thời hạn (NGÀY) vớ cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) khoảng chừng giá (VNĐ) vớ cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau thời điểm hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng gia hạn kết nối Internet(25)Ngừng liên kết Internet(1)Ngừng truy tìm cập(1)Tính cước theo gói thiết bị di động Internet sẽ sử dụng(3)Truy cập mạng internet miễn chi phí với vận tốc thường(9) số lượng SMS miễn giá tiền Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
Tên gói cước: team gói cước tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) nhu yếu tìm kiếm Tất cảĐăng ký gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn download thêm(3)Đăng ký kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn ngày(6)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn tháng(11)Đăng ký kết gói cước Thoại + Data phongkhammayo.vn(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data phongkhammayo.vn(7)Đăng ký kết gói cước Thoại + SMS phongkhammayo.vn(1)Đăng ký kết gói cước Thoại phongkhammayo.vn(7)Gói cước Fast Connect phongkhammayo.vn(7) Thời hạn (NGÀY) tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) khoảng giá (VNĐ) vớ cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau khoản thời gian hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng bảo trì kết nối Internet(25)Ngừng liên kết Internet(1)Ngừng tầm nã cập(1)Tính cước theo gói sản phẩm điện thoại Internet vẫn sử dụng(3)Truy cập mạng internet miễn giá thành với tốc độ thường(9) con số SMS miễn mức giá Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
*


I. Thiết lập nhạc hóng phongkhammayo.vn qua tổng đài 9224II. Những lưu ý khi thực hiện cách tải nhạc đợi mạng phongkhammayo.vn

Thay do những hồi chuông chờ rầu rĩ khi tiến hành cuộc gọi, nhiều thuê bao lựa chọn thương mại & dịch vụ FunRing – Nhạc ngóng của phongkhammayo.vn. Trên đây bạn cũng có thể dễ dàng chắt lọc những bài hát hấp dẫn, sôi động mang đậm chất ngầu và cá tính cho riêng rẽ mình. Quả đât Gói Cước bật mí tới bạn cách mua nhạc ngóng phongkhammayo.vn dễ dàng và đơn giản nhất qua bài viết này.

Bạn đang xem: Cách cài nhạc chờ mobifone funring

Có thể bạn đang quan trọng điểm và hy vọng xem nhanh, mời truy cập theo con đường dẫn: Cách đăng ký 3G phongkhammayo.vn 1 ngày

I. Cài đặt nhạc hóng phongkhammayo.vn qua tổng đài 9224

Đây là cách được không ít khách hàng lựa chọn khi mong cài nhạc đợi phongkhammayo.vn miễn phí. Để thiết đặt nhạc đợi phongkhammayo.vn thành công, các bạn cần tiến hành theo 4 bước sau đây.

1. Đăng ký dịch vụ Funring

Với phần lớn thuê bao chưa đăng ký thương mại dịch vụ nhạc hóng của phongkhammayo.vn, các bạn cần đăng ký Funring. Trên đây chúng ta có thể áp dụng 3 cách thông dụng nhất như sau:

Cách 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp: DK gửi 9224.Cách 2: hotline đến tổng đài 9224 cùng làm tiến hành theo phía dẫn.Cách 3: Đăng ký trực tiếp ngay lập tức trên điện thoại qua lệnh USSD: Bấm *090*1*1#, lựa chọn OK.

2. Kiếm tìm mã số bài xích hát

Để tìm mã số bài bác hát, bạn phải tìm theo tên bài hát. Thế giới Gói Cước trình làng tới chúng ta 2 biện pháp sau:

Cách 1: Soạn lời nhắn theo cú pháp: TIM TEN tên bài xích hát nhờ cất hộ 9224.

Ví Dụ: bạn muốn tìm mã số bài bác hát Bông hoa đẹp nhất – Quân A.P, vui vẻ soạn: TIM TEN BONG HOA DEP NHAT gửi 9224.

Ngay khi nhờ cất hộ tin, hệ thống sẽ gửi tin nhắn nhắn phản bội hồi bao hàm thông tin về tên bài bác hát, mã số bài xích hát cùng giá cước mang lại bạn.

Tại đây, chúng ta có thể nhập tên bài hát để tìm kiếm mã số nhanh nhất. Nếu bạn có nhu cầu lựa chọn một trong 5 bài hát TOP phổ biến nhất bây chừ để cài đặt nhạc đợi phongkhammayo.vn, soạn TOP gửi 9224.

3. Tải bài xích hát về làm nhạc chờ

Khi sẽ tìm kết thúc mã số bài hát, bạn chỉ cần tải bài bác hát về cài nhạc ngóng phongkhammayo.vn qua biên soạn SMS: CHON mã số bài xích hát gửi 9224.

4. Xào luộc nhạc chờ từ một trong những thuê bao khác

Nhiều quý khách thường lựa chọn bài xích hát bởi nghe thấy giai điệu đó từ nhạc đợi của mướn bao khác. Bạn có muốn sở hữu nó? Vô cùng đối chọi giản.

Bạn chỉ việc bấm phím 1 # trên bàn phím điện thoại. Ngay khi đó bài bác hát đã ngay lập tức biến đổi nhạc chờ cho thuê bao của bạn.

II. Những xem xét khi thực hiện cách cài nhạc ngóng mạng phongkhammayo.vn

1. Các cước tổn phí và phương thức giao dịch thanh toán khi thực hiện cách thiết lập nhạc đợi sim phongkhammayo.vn

Giá cước sử dụng dịch vụ thương mại Funring phongkhammayo.vn là 9.000 đồng/tháng.Giá cước gọi và nhắn tin sms đến 9224 hoàn toàn miễn phí.Với mướn bao trả sau: Cước dịch vụ thương mại sẽ được quý khách hàng thanh toán vào hóa 1-1 cước sản phẩm tháng.Đối với mướn bao trả trước: Cước dịch vụ thương mại sẽ được trừ vào thông tin tài khoản chính.

2. Cách nghe test nhạc chờ

Cách 1: Gọi mang đến tổng đài 9224 (200đ/phút)

Ngay khi gọi đến tổng đài 9224, vui lòng bấm phím 1 để lựa chọn tiếng Việt. Tiếp đến chọn phím 2 nhằm nghe thử nhạc chờ. Đây cũng là bí quyết kiểm tra nhạc hóng phongkhammayo.vn công dụng trước khi ra quyết định lựa chọn thiết lập chúng. Sau cùng nhấn mã số nhạc ngóng và sau dó nhận phím #.

Cách 2: Nghe demo trên trang funring.vn. (Sau khi tìm kiếm được mã số tên bài bác hát bạn cũng có thể nghe thử).

3. Bí quyết hủy cài đặt nhạc đợi phongkhammayo.vn

Khi bạn không hề nhu ước sử dụng thương mại dịch vụ nhạc chờ, hoặc muốn chuyển sang đăng cam kết một bài bác hát khác. Bnaj buộc phải hủy mua nhạc chờ phongkhammayo.vn qua 3 giải pháp dưới đây.

Cách 1: Nhắn tin theo cú pháp: HUY gửi 9224Cách 2: điện thoại tư vấn tới tổng đài 9224: Bấm 1 để lựa chọn Tiếng việt, sau đó bấm 0 để lựa chọn hủy đăng ký dịch vụ.Cách 3: Tới những điểm thanh toán giao dịch phongkhammayo.vn sớm nhất để được phía dẫn chi tiết.

Xem thêm: Cận Cảnh 6 Tàu Ngầm Kilo Của Hải Quân Việt Nam, Sức Mạnh 6 Tàu Ngầm Kilo Của Việt Nam

Một số cú pháp cung ứng khác:

Tặng nhạc chờ cho thuê bao khác: Soạn TANG_mã số bài hát_SDT dấn gửi 9224(ký hiệu _ là khoảng cách).Xóa một bài bác hát trong bộ sưu tập: Soạn XOA mã số bài hát gởi 9224
Sau khi chúng ta thực hiện huỷ đăng ký sử dụng thương mại dịch vụ Funring phongkhammayo.vn, hệ thống sẽ gửi tin nhắn nhắn xác nhận việc hủy đã thành công. Khi chúng ta hủy dịch vụ, các bài hát sẽ được thiết lập sẽ được bảo lưu.
Hãy cài nhạc hóng phongkhammayo.vn cho khách hàng một bài hát để để thuê bao khác điện thoại tư vấn đến họ sẽ tiến hành nghe những bản nhạc đợi do bạn lựa chọn nỗ lực cho giờ tút tút rầu rĩ thông thường. Đừng quên đăng ký gói cước tại nhân loại Gói Cước để gia hạn mạng một cách ổn định và hoàn toàn có thể nghe hầu như ca khúc HOT nhất hàng ngày nhé!

cài nhạc chờ phongkhammayo.vncài nhạc đợi mạng phongkhammayo.vn bí quyết cài nhạc hóng phongkhammayo.vncài để nhạc đợi phongkhammayo.vncách cài đặt nhạc hóng phongkhammayo.vncách cài nhạc hóng mạng phongkhammayo.vncài nhạc chờ phongkhammayo.vn miễn phícách mua nhạc chờ mạng phongkhammayo.vncách kiểm tra nhạc hóng phongkhammayo.vncách mua nhạc ngóng sim phongkhammayo.vn
Tên gói cước: nhóm gói cước vớ cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng cam kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn tải thêm(3)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn ngày(6)Đăng ký kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn tháng(11)Đăng cam kết gói cước Thoại + Data phongkhammayo.vn(11)Đăng ký kết gói cước Thoại + SMS + Data phongkhammayo.vn(7)Đăng ký kết gói cước Thoại + SMS phongkhammayo.vn(1)Đăng ký gói cước Thoại phongkhammayo.vn(7)Gói cước Fast Connect phongkhammayo.vn(7) Thời hạn (NGÀY) tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) khoảng giá (VNĐ) tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau thời điểm hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng bảo trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng tróc nã cập(1)Tính cước theo gói mobile Internet vẫn sử dụng(3)Truy cập internet miễn phí với vận tốc thường(9) con số SMS miễn chi phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
Tên gói cước: đội gói cước tất cả D(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) nhu yếu tìm tìm Tất cảĐăng cam kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn tải thêm(3)Đăng cam kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn ngày(6)Đăng cam kết gói cước 3G/4G/5G phongkhammayo.vn tháng(11)Đăng ký kết gói cước Thoại + Data phongkhammayo.vn(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data phongkhammayo.vn(7)Đăng ký kết gói cước Thoại + SMS phongkhammayo.vn(1)Đăng ký kết gói cước Thoại phongkhammayo.vn(7)Gói cước Fast Connect phongkhammayo.vn(7) Thời hạn (NGÀY) vớ cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) khoảng tầm giá (VNĐ) tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau khi hết dung tích Tất cảKhác(5)Ngừng gia hạn kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng tầm nã cập(1)Tính cước theo gói thiết bị di động Internet vẫn sử dụng(3)Truy cập mạng internet miễn tổn phí với tốc độ thường(9) con số SMS miễn giá tiền Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms 1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
*

*

Chuyên trang support và nhỏ lẻ sản phẩm gói cước phongkhammayo.vnphongkhammayo.vn