Mạo trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong thành phần phụ thường mở ra trong câu sẽ giúp nhấn khỏe mạnh hơn cửa hàng được đề cập tới. Gồm 2 các loại mạo từ thường được thực hiện đó là mạo từ bất định và mạo tự xác định.

Bạn đang xem: Cách sử dụng mạo từ a, an, the trong tiếng anh


Mạo tự là gì?

Hiểu dễ dàng mạo từ bỏ là tự loại đứng trước danh từ bỏ và cho biết danh từ bỏ ấy kể tới một đối tượng xác định hay không xác định. 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MẠO TỪ vào TIẾNG ANH

1. Khái niệm

Trong tiếng Anh, Mạo từ bỏ (article) được chia thành 2 loại: Mạo từ xác định (definite article) “The” và Mạo từ bỏ không xác minh (Indefinite artcile) gồm “a, an”.

2. Phân loại

Mạo tự xác định (Denfinite article): the

Mạo từ bỏ bất định (Indefinite article): a, an

Mạo từ Zero (Zero article) xuất xắc danh từ không có mạo từ bỏ đứng trước: thường vận dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) với danh trường đoản cú đếm được sinh hoạt dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ không phải là 1 loại từ riêng rẽ biệt, bạn cũng có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ – chỉ đơn vị.

*

II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý lúc DÙNG MẠO TỪ

1. Giải pháp dùng mạo trường đoản cú “the”:

The được dùng khi danh từ bỏ chỉ đối tượng người tiêu dùng được toàn bộ cơ thể nói lẫn bạn nghe biết rõ đối tượng người tiêu dùng nào đó: đối tượng người dùng đó là ai, mẫu gì.

Khi đồ vật thể giỏi nhóm vật dụng thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất

Ví dụ: The sun, the world, the earth

Trước một danh từ ví như danh tự này vừa mới được để cập trước đó

I see a dog. The dog is chasing a mouse.

Trước một danh từ giả dụ danh trường đoản cú này được xác bằng 1 các từ hoặc 1 mệnh đề

The dotor that I met yesterday is my sister

Đặt trước một danh từ duy nhất đồ vật riêng biệt mà tín đồ nói và người nghe gần như hiểu

Please pass the jar of snack.

Trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) khi những từ này được sử dụng như tính trường đoản cú hoặc đại từ.

He is the tallest person in the world.

The + danh trường đoản cú số ít: thay thế cho một đội thú đồ vật hoặc đồ gia dụng vật

The fast-food is more and more prevelent around the world

Đặt “the” trước một tính từ nhằm chỉ một tổ người độc nhất định

The old, the poor, the rich.

The được sử dụng trước phần lớn danh từ riêng rẽ chỉ biển, sông, quần đảo, hàng núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, sa mạc, miền

The Pacific, The United States , the Alps

The + of + danh từ

The North of Vietnam, The West of Germany

The + chúng ta (ở dạng số nhiều) có tức là Gia đình

The Smiths

Dùng “the” nếu ta nói đến một vị trí nào đó mà lại không được sử dụng với đúng chức năng.

They went to the school to see their children.

 

2. Giải pháp dùng mạo từ bỏ an

Mạo từ an được dùng trước phần lớn từ ban đầu bằng nguyên âm (dựa theo cách phát âm, chứ không dựa vào cách viết).

Ví dụ Mạo từ đi kèm với hầu như từ có bắt đầu là a, e, i, o: an apble an aircraft, an egg, an object

Ví dụ mạo từ kèm theo với các từ có bắt đầu là “u“: an uncle, an umbrella

Ví dụ một số ít từ bước đầu bằng âm câm: an heir, half an hour.

Ví dụ đặc biệt quan trọng khi mạo từ kèm theo với những từ viết tắt: an S.O.S ( một biểu hiện cấp cứu ), an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an X-ray ( một tia X ).

3. Cách dùng mạo từ a.

Chúng ta dùng a trước những từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm tất cả âm là phụ âm. Bên cạnh đó chúng gồm 1 số ngôi trường hợp ban đầu bằng u, y, h.

Đứng trước một danh từ mở màn bằng “uni…” bắt buộc dùng “a” (a university/ a uniform/ universal)

Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo và a half, giỏi khi nó đi ghép với một danh từ khác nhằm chỉ nửa phần (khi viết bao gồm dấu gạch men nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).

Dùng với những đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 01/05 a /one fifth.

Dùng trong những thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Dùng trong số thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Dùng trước đầy đủ số đếm một mực thường là hàng ngàn, hàng trăm ngàn như a/one hundred – a/one thousand.

Note:

A/An có hiệ tượng giống nhau ở tất cả các giống, loài

Ví dụ:

a tiger (một nhỏ cọp);a tigress (một nhỏ cọp cái)

an uncle (một ông chú);an aunt

4. đông đảo trường thích hợp không dùng mạo từ

Trước thương hiệu quốc gia, châu lục, tên núi, hồ, mặt đường phố

(Ngoại trừ hầu hết nước theo chính sách Liên bang – với nhiều bang (state)

Europe: Châu Âu, France, Wall Street, Sword Lake

Khi danh từ ko đếm được hoặc danh từ bỏ số nhiều dùng theo nghĩa thông thường chung, không riêng gì trường phù hợp nào

I lượt thích dogs.

Oranges are good for health.

Trước danh tự trừu tượng, trừ lúc danh tự đó có một trường hợp cá biệt

Men fear death.

The death of his father made him completely hopeless.

Ta không dùng “the” sau tính từ cài hoặc sau danh từ nghỉ ngơi dạng download cách

My friend, chưa phải “my the friend”

The man’s wife chưa hẳn “the wife of the man”

Không dùng “the” trước tên gọi các bữa tiệc hay tước đoạt hiệu

They invited some close friends to dinner. (Họ vẫn mời vài ba người bạn thân đến nạp năng lượng tối.)

Nhưng: The wedding dinner was amazing (Bữa tiệc cưới thật tốt vời.)

Ta nói: President Obama (Tổng thống Obama, Chancellor Angela Merkel (Thủ tướng Angela Merkel..)

Không dùng “the” trong những trường hợp nói tới danh tự với nghĩa phổ biến chung khác như chơi thể thao, các mùa trong năm hay phương tiện đi lại

Come by car/ by bus (Đến bằng xe ô tô, bằng xe buýt)

In spring/ in Autumn (trong mùa xuân,mùa thu), fr0m beginning to end (từ đầu cho tới cuối), from left to lớn right (từ trái qua phải)

To play golf/chess/cards (chơi golf, tiến công cờ, tiến công bài)

Go to lớn bed/hospital/church/work/prison (đi ngủ/ đi nằm viện/ đi đơn vị thờ/ đi làm/ đi tù)

*

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ MẠO TỪ CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập thực hành

Bài tập 1: Điền a/an hoặc the

1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:……..blue one và …….grey one. ……..blue one belongs lớn my neighbors. I don’t know who ….. Owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would lượt thích to have……garden like this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

7. Can you recommend ……..good restaurant?

8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

10. “Are you going away next week?”

- “No, …..week after next”

Bài tập 2: dứt các câu tiếp sau đây sử dụng một giới tự phù hợp

Bed, home, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident và were taken lớn hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have to lớn hurry. I don’t want to lớn be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants khổng lồ study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

Bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer than men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t lượt thích it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I lượt thích skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

12. All books/all the books on the đứng đầu shelf belong khổng lồ me.

13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

Đáp án

Bài 1:

1. This morning I bought…a….newspaper và ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:…a…..blue one & …a….grey one. …the…..blue one belongs khổng lồ my neighbors. I don’t know who …the.. Owner of…the..grey one is.

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would lượt thích to have…a…garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

7. Can you recommend …a…..good restaurant?

8. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town.

Xem thêm: Gà Đông Tảo Ăn Gì? Giá Bán Gà Đông Tảo Giá Bao Nhiêu? Mua Ở Đâu?

9. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away.