Excel mang đến phongkhammayo.vn 365 Excel mang đến phongkhammayo.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví như để đếm mốc giới hạn một tp nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Cách làm thống kê trong excel

Trong biểu mẫu dễ dàng và đơn giản nhất, COUNTIF đến biết:

=COUNTIF(Bạn ao ước tìm ngơi nghỉ đâu?, bạn có nhu cầu tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu bí quyết chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng một số như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy coppy dữ liệu trong bảng bên dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị vào A4) trong các ô tự A2 tới A5. Tác dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số apple (giá trị vào A2) với cam (giá trị trong A3) trong các ô tự A2 cho tới A5. Công dụng là 3. Phương pháp này áp dụng COUNTIF hai lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với một biểu thức. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Tác dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác với () và cực hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Kết quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,") hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các sự việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Không trả về hiệu quả khi bạn mong đợi có kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! lúc tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu cho ô hoặc phạm vi trong một sổ làm việc đóng và những ô được tính toán. Để tác dụng này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác buộc phải được mở.

Những bí quyết thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không rành mạch chữ hoa, chữ thường trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói cách khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một vết chấm hỏi khớp cùng với một ký kết tự đơn lẻ bất kỳ. Một lốt sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vệt chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy nhập một vệt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") sẽ tìm mọi trường hợp tất cả "táo" với vần âm cuối cùng rất có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm giá trị văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất lốt trích dẫn thẳng với cong hoặc cam kết tự không in ra. Một trong những trường hòa hợp này, COUNTIF rất có thể trả về quý giá không ý muốn muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi có tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi đang đặt tên trong công thức (chẳng hạn như =COUNTIF(trái cây,">=32")-COUNTIF(trái cây,">85"). Phạm vi mang tên có thể phía trong trang tính hiện nay tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác làm việc hoặc từ bỏ sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ thao tác làm việc khác, sổ làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa vào màu phông chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel cung cấp Hàm do người dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các làm việc phongkhammayo.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu font chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ như về cách chúng ta cũng có thể Đếm số ô gồm màu ô ráng thể bằng phương pháp sử dụng VBA.

Xem thêm:


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.