MỤC LỤC VĂN BẢN
*Bạn đang xem: Chức năng của chủ tịch nước

CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc******** Số: 207-QĐ/CTN Hà Nội, ngày thứ 6 tháng 07 năm 1994 QUYẾT ĐỊNHVỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚCCHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCăn cứ vào Điều 103 cùng Điều 106 của Hiến pháp nước cùng hòa thôn hội chủ nghĩa việt nam năm 1992;Căn cứ vào quyết định số 01-QĐ/CTN của quản trị nước ngày 25 tháng 09 năm 1992 về việc thành lập và hoạt động Văn phòng quản trị nước;Xét kiến nghị của công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. – Văn phòng chủ tịch nước là cơ sở giúp việc của quản trị nước với Phó quản trị nước, có công dụng nghiên cứu, tham vấn tổng hợp với tổ chức giao hàng các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước tiến hành nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của quản trị nước đã có được Hiến pháp năm 1992 với Luật tổ chức triển khai Quốc hội quy định.Điều 2. – Văn phòng quản trị nước có nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:1. Tổ chức triển khai việc chào làng Lệnh của chủ tịch nước ra mắt Hiến pháp, luật, pháp lệnh và những lệnh, đưa ra quyết định khác của quản trị nước.2. Phối hợp với Văn phòng tw Đảng, công sở Quốc hội, Văn phòng chính phủ nước nhà và các cơ quan hữu quan khác đưa thông tin phục vụ quản trị nước, Phó quản trị nước về tình hình buổi giao lưu của Quốc hội, Ủy ban hay vụ Quốc hội, thiết yếu phủ, tandtc nhân dân về tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao và các cơ quan đảm bảo an toàn pháp luật pháp khác, những cấp tổ chức chính quyền địa phương vào việc thực hiện Hiến pháp, luật, pháp lệnh, các nghị quyết của Quốc hội, những quyết định của chủ tịch nước, của chủ yếu phủ; về tình trạng chính trị, gớm tế, văn hóa, buôn bản hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại;Nghiên cứu trình quản trị nước và Phó quản trị nước những kiến nghị nhằm góp thêm phần thực hiện tại nghiêm chỉnh Hiến Pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, những quyết định của quản trị nước, của thiết yếu phủ.3. Phối phù hợp với các cơ quan hữu quan phục vụ Chủ tịch nước:- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng thiết yếu phủ, Chánh án tand Nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm liền kề Nhân dân buổi tối cao;- địa thế căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội, vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên không giống của chính phủ;- ngã nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Phó Chánh án, Thẩm phán toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao và những Thẩm phán khác của tand nhân dân theo phép tắc của Luật tổ chức triển khai Tòa án nhân dân;- đưa ra quyết định phong hàm, cung cấp sĩ quan cung cấp cao trong số lực lượng thiết bị nhân dân, hàm cung cấp ngoại giao và gần như hàm cấp Nhà nước khác; quyết định khuyến mãi thưởng huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự bên nước;- Cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; chào đón đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài;- triển khai đàm phám, cam kết kết điều ước thế giới nhân danh nhà nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa nước ta với người đứng đầu đơn vị nước khác, quyết định phê chuẩn chỉnh hoặc gia nhập điều ước nước ngoài trừ ngôi trường hợp đề xuất trình Quốc hội quyết định; đưa ra quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch vn hoặc tước đoạt quốc tịch Việt Nam;- chào làng quyết định đại xá theo quyết nghị của Quốc hội;- ra quyết định đặc xá;4. Tổ chức việc đón nhận kiến nghị, đối kháng thư khiếu nại, tố cáo của công dân giữ hộ đến quản trị nước, Phó quản trị nước với theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xử lý theo pháp luật của pháp luật.5. Phối hợp với Bộ nước ngoài giao và các cơ quan tiền hữu quan tổ chức triển khai và ship hàng các vận động đối nước ngoài của quản trị nước, Phó quản trị nước:- Tổ chức nghênh tiếp Nguyên thủ đất nước các nước đến thăm nước ta;- tổ chức lễ trình thư ủy nhiệm của những đại sứ nước ngoài;- Đón tiếp các khách nước ngoài của quản trị nước với Phó quản trị nước;- ship hàng Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước đi thăm và làm việc ở nước ngoài.6. đảm bảo các điều kiện về trang bị chất, kỹ thuật giao hàng các buổi giao lưu của Chủ tịch nước với Phó quản trị nước, cai quản hành chính những văn bản, tứ liệu của chủ tịch nước, Phó quản trị nước với của Văn phòng quản trị nước, quản lý Nhà khách phủ Chủ tịch; làm chủ tổ chức, biên chế, cán bộ, ngân sách, gia tài được giao theo quy định trong phòng nước.7. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do chủ tịch nước giao cho.Việc tổ chức triển khai các trách nhiệm và quyền hạn trên trên đây của Văn phòng quản trị nước phải theo đúng đường lối, nhà trương, cơ chế của Đảng cùng Nhà nước, các quy định của Hiến pháp với pháp luật, các quy định tại đưa ra quyết định này của quản trị nước.Điều 3. – cơ cấu tổ chức của Văn phòng chủ tịch nước gồm những vụ (hoặc đơn vị chức năng tương đương cung cấp Vụ), những Phòng trực nằm trong và những Phòng nằm trong Vụ.Việc ra đời và bến bãi bỏ các Vụ, đơn vị chức năng tương đương cấp cho Vụ, các Phòng vì Chủ nhiệm công sở quyết định sau khoản thời gian trình chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước.Trước mắt, tổ chức của Văn phòng quản trị nước bao gồm có:- Vụ Pháp luật;- Vụ Tổng hợp;- Vụ Đối ngoại;- Vụ Dân nguyện và Khen thưởng;- Vụ tổ chức – Hành chính;- Vụ quản lí trị - Tài vụ (quản lý cả nhà khách che Chủ tịch).Tổ chức và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của những Vụ, các Phòng trực thuộc vày chủ nhiệm văn phòng quy định.Điều 4. - chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước là bạn đứng đầu Văn phòng, chịu trách nhiệm trước chủ tịch nước, Phó quản trị nước về hồ hết mặt công tác của Văn phòng.Giúp vấn đề Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước có xuất phát điểm từ 1 đến nhị Phó chủ nhiệm.Chủ tịch nước ngã nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Chủ nhiệm, Phó nhà nhiệm Văn phòng.Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và cung cấp tương đương, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng với cấp tương tự do nhà nhiệm Văn phòng quản trị nước té nhiệm, miễn nhiệm, biện pháp chức.Điều 5. – Biên chế của Văn phòng chủ tịch nước được xác minh theo yêu thương cầu giao hàng các buổi giao lưu của Chủ tịch nước, Phó quản trị nước với việc thỏa ước của cơ quan bao gồm thẩm quyền.Điều 6. – Văn phòng chủ tịch nước thao tác theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, kết hợp chế độ tập thể, chế độ thủ trưởng và chế độ chuyên viên.Điều 7. - Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ban hành.

Xem thêm: Tag: Mại Dâm Ở Tp - Các Phố Đèn Đỏ Ở Sài Gòn

Nhà nhiệm Văn phòng quản trị nước chịu trách thi hành ra quyết định này và căn cứ vào Quyết định phát hành quy chế thao tác làm việc của Văn phòng sau khoản thời gian trình chủ tịch nước, Phó quản trị nước.KT. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Bình