Bản sao công chứng chứng thực là giấy tờ bắt buộc trong rất nhiều thủ tục hành chính. Đây cũng là yêu cầu của rất nhiều cá nhân, tổ chức trong hồ sơ tuyển dụng, nhân sự hay năng lực của đối tác…. Tuy nhiên, đi đâu để công chứng chứng thực giấy tờ vẫn là nội dung mà rất nhiều người còn thắc mắc.

Đang xem: Chứng thực giấy tờ ở đâu

Sau đây, phongkhammayo.vn xin giải đáp câu hỏi “Đi đâu để công chứng chứng thực giấy tờ” này trên cơ sở quy định của pháp luật.

1. Cơ quan có thẩm quyền công chứng chứng thực giấy tờ bản sao

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực và thẩm quyền chứng thực được quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Cụ thể:

1.1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

1.2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.3. Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện)

Có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc sau:

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

Xem thêm: Cách Thiết Kế Chữ Trong Photoshop, Tạo Chữ Đẹp, Nghệ Thuật Trong

1.4. Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

Công chứng viên ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng.

1.5. Một số lưu ý về thẩm quyền chứng thực

Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

2. Địa điểm công chứng chứng thực giấy tờ bản sao

Cũng theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.

*

Đi đâu để công chứng chứng thực giấy tờ

3. Một số lưu ý về công chứng chứng thực giấy tờ bản sao

3.1. Về Giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính

Giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính là một trong các giấy tờ

3.2 Bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp không được chứng thực sau:

Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Xem thêm: Cách Tải Analog Film Miễn Phí, Hướng Dẫn Tải Analog Film Miễn Phí

3.3. Hiệu và thời hạn sử dụng

Trên đây là nội dung giải đáp Đi đâu để công chứng chứng thực giấy tờ bản sao phongkhammayo.vn gửi đến bạn đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *