Bạn đang xem: Bộ trưởng trẻ nhất: đường rộng mở cho con trai cựu thủ tướng dũng?