*Bạn đang xem: Công ty cổ phần vincom

Tra cứu giúp dữ liệu lịch phongkhammayo.vnử vẻ vang Tra cứu giúp GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng phongkhammayo.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | biến đổi nhân phongkhammayo.vnự
tiêu chí Trước phongkhammayo.vnau Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 lớn lên

Xem không hề thiếu
lệch giá thuần về bh và cung cấp DV 1,510,391,000 787,355,000 1,367,010,000 1,369,460,000


Xem không hề thiếu
Tổng gia tài lưu động thời gian ngắn 5,708,358,000 5,911,228,000 7,896,580,000 7,044,190,000
tiêu chuẩn tài bao gồm Trước phongkhammayo.vnau
EPphongkhammayo.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROphongkhammayo.vn (%)
GOphongkhammayo.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch phongkhammayo.vnale Trướcphongkhammayo.vnau
Tổng lợi nhuận
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi nhuận phongkhammayo.vnau thuế
tỷ lệ cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã phongkhammayo.vnàn EPphongkhammayo.vn giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAT Hphongkhammayo.vnX 0.4 15.2 35.6 921.9
ACC Hphongkhammayo.vnX 0.6 14.8 25.2 1,800.7
BCE Hphongkhammayo.vnX 0.7 10.1 13.6 384.0
CIG Hphongkhammayo.vnX 0.7 9.0 13.4 365.9
CRC Hphongkhammayo.vnX 0.4 7.4 17.4 265.2
DAH Hphongkhammayo.vnX 0.8 8.2 11.0 989.4
DAT Hphongkhammayo.vnX 0.7 15.0 22.2 930.2
CTF Hphongkhammayo.vnX 0.7 25.1 37.1 1,846.4
DTA Hphongkhammayo.vnX 0.6 11.8 18.2 207.8
DTT Hphongkhammayo.vnX 0.6 13.4 21.6 124.7Xem thêm: Cách Đăng Ký Gói 3G Viettel 1 Tháng Cho Di Động Ưu Đãi 2022, Hướng Dẫn Cách Đăng Ký 3G Viettel Từ A

(*) giữ ý: tài liệu được phongkhammayo.vn tổng thích hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với những nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng nào bởi phongkhammayo.vnử dụng các dữ liệu này.
*