*

Thông tin về trường

– thương hiệu trường: trường Đại học tập Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

dhktyduocdn.edu.vn

– Hiệu Trưởng: TS. BSCKII. Nguyễn khắc Minh

– Phó Hiệu Trưởng: ThS.BSCKI. Lê Như Đáp

– Phó Hiệu Trưởng: ThS. BSCKII. è cổ Văn Hưng

– Phó Hiệu Trưởng: TS. BS. Lê Văn Nho

Nhân sự

– 08 Phòng chức năng, 07 khoa với 38 bộ môn trực trực thuộc khoa, 03 bộ môn trực thuộc trường và 03 Trung trung tâm (trong đó bao gồm 01 cơ sở khám chữa bệnh) với tổng cộng 333 CCVC, trong đó có 244 giảng viên (chiếm 73,28%); trong số giảng viên, số có trình độ SĐH 140 người, chiếm phần 57,4% (gồm 01 PGS.TS, trăng tròn TS, 114 ThS, 05 BSCKI-II), Đại học tập 103 người, sót lại là trình độ chuyên môn Cao đẳng và trình độ chuyên môn khác.

Bạn đang xem: Khoa Y Dược Đà Nẵng (Dumtp)

– không tính ra, trường còn tồn tại 34 cán bộ, giáo viên thỉnh giảng có 03 GS.TS, 13 PGS.TS, 18 Tiến sĩ.

Chức năng trọng trách của Trường

Trường Đại học tập Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là ngôi trường công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam, tất cả sứ mạng đào tạo và huấn luyện nguồn lực lượng lao động ngành Y – Dược ở trình độ đại học tập và các trình độ khác. Đảm bảo cho người học có môi trường học tập tốt, sau khi tốt nghiệp tất cả đủ phẩm hóa học đạo đức, năng lực nghề nghiệp theo chuẩn chỉnh và khả năng học tập trong cả đời; nghiên cứu khoa học tập và hợp tác và ký kết với các đối tác doanh nghiệp phát triển về đào tạo, phân tích và ứng dụng những thành quả vào đào tạo, khám chữa trị bệnh, đáp ứng nhu cầu nhu cầu lực lượng lao động y tế và công tác chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khỏe mang đến nhân dân.

Quy mô, năng lực

Đại học tập hệ thiết yếu quy500
Đại học hệ liên thông theo hình thức vừa làm vừa học200
Cao đẳng hệ bao gồm quy700
Cao đẳng hệ liên thông theo hình thức vừa có tác dụng vừa học70
Trung cấp chuyên nghiệp hóa hệ bao gồm quy160
Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm cho vừa học300

 

Tổng số HSSV hiện tại nay: 4.482 HSSV

Hiện nay, công ty trường đang đào tạo 06 ngành đại học, 09 ngành cđ và 10 ngành Trung cấp, bao gồm:

– Bậc đại học: Điều dưỡng; Xét nghiệm y học; Dược học; chuyên môn hình hình ảnh y học; Phục hồi tác dụng và Y tế công cộng.

– Bậc cao đẳng: Điều dưỡng nhiều khoa; Điều dưỡng nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Xét nghiệm y học; kỹ thuật hình hình ảnh y học; phục sinh chức năng; Hộ sinh; dược khoa và cao đẳng nghề Kỹ thuật đồ vật hình ảnh y tế.

Xem thêm: Thi Bằng Lái Xe B2, 600 Câu Hỏi Học Lái Xe B1, B2, C Âu Hỏi Học Lái Xe B1, B2, C

– Bậc Trung cấp: Điều dưỡng nhiều khoa; Điều dưỡng nha khoa; Điều chăm sóc Gây mê hồi sức; chuyên môn xét nghiệm; kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật thiết bị lý trị liệu, phục hồi chức năng; Hộ sinh; Dược sỹ trung cấp; kỹ thuật phục hình răng và Y sỹ.