Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường thích hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, cách tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình hộp

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và ăn mặc tích nhị đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong mỏi tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài cùng chiều rộng nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

2. Một vài dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng quy tắc tính diện tích s xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, kiếm tìm chu vi đáy hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) trường đoản cú công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tra cứu tổng chu vi lòng theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng vắt vào cách làm để tìm các đại lượng không biết.

Ví dụ. mang đến hình hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh là 217,5m2 cùng nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán bao gồm lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, sơn tường …)

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích s cần tra cứu là diện tích s xung quanh hay diện tích s toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ. một căn phòng kiểu dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Tín đồ ta ước ao quét vôi những bức tường bao bọc và nai lưng của hộ gia đình đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao quanh của căn hộ đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích nai lưng của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài xích tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng 0,5m và chiều cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 9m, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 3m và chiều cao dài 4m. Tín đồ ta nên quét vôi tường và trần nhà trong căn hộ đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng ko nắp hình dạng hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Tín đồ ta sơn cả mặt trong với mặt ngoại trừ của thùng, cứ 2m2 thì không còn 0,5kg sơn. Tính lượng sơn sẽ sơn xong xuôi cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều rộng 4dm, độ cao 3,5dm và ăn diện tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích s toàn phần của mẫu thùng đó.

Bài 5. Hải đề nghị làm 2 cái thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải nên cần bao nhiêu m2 sắt?

b) Hải tính đánh cả bên phía trong và phía bên ngoài 2 mẫu thùng kia thì đề xuất mua bao nhiêu kg sơn, hiểu được cứ 20m2 thì cần 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s đáy là 25,7dm2, diện tích xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s toàn phần là 25,27dm2, diện tích s đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 8. cho một hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích s toàn phần của vỏ hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của một hình hộp chữ nhất, biết chiều lâu năm 12m6dm, chiều rộng bởi một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Không Yêu Có Nên Nhận Quà, Cô Gái Phát Ngôn Gây Sốc, Vì Sao Tặng Quà Bạn Gái Không Nhận

Một chống họp hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là , chiều rộng hèn chiều lâu năm 20dm, độ cao 35dm. Tín đồ ta muốn quét vôi trần nhà và tư bức tường phía trong phòng. Hiểu được diện tích các cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube phongkhammayo.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, phongkhammayo.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 6 cho con, được bộ quà tặng kèm theo miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Bố mẹ hãy đăng ký học demo cho con và được support miễn phí. Đăng cam kết ngay!