Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W1556368. Movement: automatic, Cal 1904-FU MC. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48h. Hóa học liệu: thép ko gỉ. Chức năng: Giờ, phút, giây, moonphase.

Bạn đang xem: Đồng hồ cartier giá bao nhiêu


*
*

*
*

Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2013. Kích thước mặt, Size: 33mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WE902036. Movement: automatic, Cal 076. Phòng nước: 30m. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k.
*
*

*
*

Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Form size mặt, Size: 37mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJBB0027. Movement: automatic. Phòng nước: 30m. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, kế hoạch moonphase.
*
*

Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Size mặt, Size: 35mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Movement: Quartz. Hóa học liệu: rubi hồng 18k cùng kim cương . Chức năng: Giờ, phút. Kháng nước: 30m.
Tình trạng đồng hồ like new 99% còn rất bắt đầu Phụ kiện hộp, sổ, thẻ 2012 kích cỡ mặt, form size 36mm nguồn gốc Cartier - Thụy Sĩ Ref WE900551 Movement Automatic cấu tạo từ chất vỏ cùng khóa gấp bởi vàng hồng 18k, kim cương chính hãng
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ new cao. Kích cỡ mặt, Size: 38mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9006Z3. Movement: automatic, Cal 430 MC. Phòng nước: 30m. Hóa học liệu: đá quý trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích cỡ mặt, Size: 39.8mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WGSA0019. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Kháng nước: 100m. Chất liệu: vàng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2013. Form size mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9005Z3. Movement: automatic. Chất liệu: rubi hồng 18k.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE902055. Movement: automatic, Cal 430 MC. Hóa học liệu: vàng hồng 18k cùng kim cương. Chức năng: giờ, phút. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 36h.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích thước mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE900851. Movement: automatic. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WGBB0036. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Kháng nước: 30m. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Size mặt, Size: 36mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJBB0034. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Chất liệu: rubi hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Form size mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE900751. Movement: automatic, Calibre 049. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây. Dự trữ: 42h. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 32mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJ11924G. Movement: quartz. Kháng nước: 30m. Hóa học liệu: vàng trắng 18k và kim cương. Chức năng: Giờ, phút.
Tình Trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2018. Kích thước mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0012. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Chất liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2017. Kích thước mặt, Size: 33mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920096. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k . Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: đồng hồ like new 99% còn siêu mới. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9001Z3. Movement: quartz. Chất liệu: xoàn vàng 18k, kim cương thiết yếu hãng.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 22 x 30mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJPN0014. Movement: quartz. Kháng nước: 30m. Chất liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2011. Kích cỡ mặt, Size: 46.8mm X 47.1mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920010. Movement: automatic, Cal 8101 MC. Kháng nước: 30m. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, chronograph.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2017. Kích thước mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W7100018. Movement: automatic. Chất liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2010. Kích cỡ mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920042. Movement: automatic, Cal 049. Kháng nước: 30m. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2019. Size mặt, Size: 33mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJBB0033. Movement: automatic. Kháng nước: 30m. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 39.2mm X 29.8mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WT100006. Movement: automatic, Caliber 077. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k. Kháng nước: 30m. Dự trữ: 42h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 36.6mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W69004Z2. Movement: automatic. Chất liệu: vàng hồng 18k. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 30m.
Tình Trạng: mới 100%. Phu kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 40mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0012. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 48h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích cỡ mặt, Size: 39.8mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WHSA0015. Movement: manual winding, Cal 9611 MC. Chất liệu: thép không gỉ. Chức năng: Giờ, phút. Dự trữ: 72h. Kháng nước: 100m.
Tình Trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WR007001. Movement: manual winding, caliber 9754 MC. Chất liệu: quà hồng 18k cùng kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, 24h. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2012. Size mặt, Size: 30.2 milimet x 22.7 mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WT100002. Movement: quartz. Kháng nước: 30m. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k và kim cương. Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Sổ, thẻ bảo hành 2018. Form size mặt, Size: 35mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WJCL0048. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Phòng nước: 30m. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Form size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0003. Movement: automatic, Caliber 1847MC. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 33mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE902039. Movement: automatic, Cal 049. Chống nước: 30m. Chất liệu: quà hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 29,8mm x 9,5mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WT100018. Movement: automatic, Caliber 077. Chất liệu: đá quý trắng 18k. Chống nước: 30m. Dự trữ: 42h.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: W69005Z2. Movement: automatic. Phòng nước: 30m. Chất liệu: rubi vàng 18k.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Kích thước mặt, Size: 47.4mm X 38.7mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W2020057. Movement: manual winding, Cal 9614 MC. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút. Dự trữ: 72h. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Size mặt, Size: 46.8mm X 47.1mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920031. Movement: automatic, Cal 8101 MC. Phòng nước: 30m. Chất liệu: đá quý trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày, chronograph.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 47.1mm x 46.8mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE902002. Movement: automatic, Calibre 8101 MC. Hóa học liệu: đá quý trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chronograph. Dự trữ: 42h. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Size mặt, Size: 33mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WE902036. Movement: automatic, Cal 076. Kháng nước: 30m. Chất liệu: quà hồng 18k.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 37mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJBB0027. Movement: automatic. Kháng nước: 30m. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, kế hoạch moonphase.
Tình Trạng: bắt đầu 100%. Phu kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 40mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WGCL0002. Movement: automatic, Cal 1847 MC. Dự trữ: 48h. Chất liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 35mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Movement: Quartz. Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k với kim cương cứng . Chức năng: Giờ, phút. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 30.2 milimet x 22.7 mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WT100002. Movement: quartz. Phòng nước: 30m. Chất liệu: quà hồng 18k với kim cương. Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Size mặt, Size: 36mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WJBB0011. Movement: automatic. Chống nước: 30m. Hóa học liệu: đá quý trắng 18k cùng kim cương.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W6920042. Movement: automatic, Cal 049. Phòng nước: 30m. Hóa học liệu: kim cương hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 44.2mm X 33mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WM501751. Movement: Automatic. Chống nước: 100m. Chất liệu: đá quý trắng 18k.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2017. Kích cỡ mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WR007004. Movement: Hand Winding, Cal 9754 MC. Phòng nước: 30m. Hóa học liệu: vàng trắng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, GMT .
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 30.2 milimet x 22.7 mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WT100012. Movement: quartz. Chống nước: 30m. Chất liệu: kim cương hồng 18k và kim cương. Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 39.2 mm x 29.8 mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sỹ. Ref: WT100003. Movement: automatic. Phòng nước: 30m. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k với kim cương. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: mặt hàng đặt new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Size mặt, Size: 42mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9007Z3. Movement: automatic. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 42mm. Nguồn gốc: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: W7100018. Movement: automatic. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 30m.

Xem thêm: Sữa Ong Chúa Tác Dụng - 12 Lợi Ích Sức Khỏe Tiềm Năng Của Sữa Ong Chúa


Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 35mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0018. Movement: automatic, Caliber 1847MC. Hóa học liệu: vàng trắng 18k. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 30m.