Hãy cùng tìm hiểu 5 hiện tượng phổ biến nhất trong số đó, khiến nhiều người nghĩ rằng họ đã chạm trán với ma và tin rằng ma là có thật.

Ma có thật không? Đáp án đó tùy thuộc vào việc bạn định nghĩa ma là gì? Khoa học hiện tại không thể chứng minh sự tồn tại của những linh hồn, có khả năng đi xuyên tường, lẩn trốn dưới gầm giường và sẽ chui ra đi lại để tạo ra tiếng ván sàn cót két vào ban đêm.

Nhưng có một số hiện tượng tâm lý và thần kinh, trong đó, những bóng ma sẽ xuất hiện ra từ chính trí tưởng tượng, hoặc nhiễu loạn trong não bộ người trải nghiệm chúng.

Hãy cùng tìm hiểu 5 hiện tượng phổ biến nhất trong số đó, khiến nhiều người nghĩ rằng họ đã chạm trán với ma và tin rằng ma là có thật.

1. Những bóng ma nảy mầm từ niềm tin

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *