Excel cho phongkhammayo.vn 365 Excel mang lại phongkhammayo.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử thực hiện hàm XMATCH mới, một phiên phiên bản match được cách tân hoạt động theo bất kỳ hướng nào với trả về tác dụng khớp chính xác theo khoác định, giúp việc thực hiện hàm này dễ dàng và thuận tiện hơn đối với phiên bản trước.

Bạn đang xem: Lấy giá trị số trong excel


Hàm MATCH tìm một mục được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi của ô, tiếp đến trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này. Ví dụ, trường hợp phạm vi A1:A3 đựng giá trị 5, 25 với 38 thì phương pháp =MATCH(25,A1:A3,0) vẫn trả về số 2, bởi 25 là mục lắp thêm hai trong phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH vắt cho một trong các hàm LOOKUP lúc bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi nắm vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị mang lại đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có những đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp vào mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn tra cứu số điện thoại của một ai đó trong sổ điện thoại, các bạn sẽ dùng tên của bạn đó làm giá trị tra cứu nhưng lại số điện thoại cảm ứng mới là quý hiếm mà bạn muốn tìm.Đối số quý giá tra cứu hoàn toàn có thể là một cực hiếm (số, văn bạn dạng hoặc cực hiếm lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang đến một số, văn bản hoặc quý giá lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị trong mảng tìm kiếm. Quý hiếm mặc định cho đối số này là 1.Bảng sau đây mô tả phương pháp mà hàm tìm kiếm thấy những giá trị dựa vào phần cài đặt của đối số giao diện khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị vào đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng vào lookup_array, chứ ko trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường khi so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH ko tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — vào đối số giá trị tìm kiếm. Một dấu chấm hỏi khớp ngẫu nhiên ký tự solo nào; một dấu sao tương xứng với ngẫu nhiên chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi tuyệt dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dìm F2 và tiếp nối nhấn Enter. Ví như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Xem thêm: Chiều Dài Xe Máy Và Ô Tô Cập Nhật 2022, Kích Thước Xe Máy Các Hãng Mới Nhất 2020

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do không có kết quả khớp đúng chuẩn nên sẽ trả về vị trí của cực hiếm gần thấp tốt nhất (38) trong tầm B2:B5.