cho hỏi lương của giáo viên các cấp năm 2023 khi tăng lương cửa hàng là bao nhiêu? bao giờ giáo viên được tăng lương? thắc mắc của chúng ta Diệp tới từ Long An.
*
Nội dung bao gồm

Tổng hợp hệ số lương giáo viên những cấp học hiện nay nay?

* gia sư mầm non

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT cách thức về thông số lương của giáo viên thiếu nhi như sau:

- Giáo viên thiếu nhi hạng III sẽ vận dụng hệ số lương của viên chức các loại A0 từ bỏ bậc 1 mang lại bậc 10 với hệ số lương tự 2.10 mang đến 4.89

- Giáo viên mầm non hạng II sẽ áp dụng hệ số lương của viên chức một số loại A1 tự bậc 1 mang đến bậc 9 với thông số lương từ bỏ 2.34 mang đến 4.98

- Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I sẽ áp dụng hệ con số của viên chức một số loại A2 đội A2.2 từ bỏ bậc 1 mang đến bậc 8 với hệ số lương trường đoản cú 4.0 mang đến 6.38

* thầy giáo tiểu học

Căn cứ vào Điều 8 Thông bốn 02/2021/TT-BGDĐT qui định về hệ số lương của cô giáo tiểu học tập như sau:

- thầy giáo tiểu học tập hạng III, mã số V.07.03.29, được vận dụng hệ số lương của viên chức một số loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;

- cô giáo tiểu học tập hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức một số loại A2, đội A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến thông số lương 6,38;

- cô giáo tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức các loại A2, đội A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến thông số lương 6,78.

Bạn đang xem: Lương của giáo viên các cấp khi tăng lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu? khi nào giáo viên được tăng lương?

* cô giáo trung học cơ sở

Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về thông số lương của cô giáo trung học các đại lý như sau:

- gia sư trung học cửa hàng hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức nhiều loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;

- gia sư trung học các đại lý hạng II, mã số V.07.04.31, được vận dụng hệ số lương của viên chức các loại A2, đội A2.2, từ thông số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- thầy giáo trung học đại lý hạng I, mã số V.07.04.30, được vận dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

* cô giáo trung học tập phổ thông

Căn cứ vào Điều 8 Thông tứ 04/2021/TT-BGDĐT phương pháp về thông số lương của cô giáo trung học diện tích lớn như sau:

- cô giáo trung học diện tích lớn hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức nhiều loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;

-Giáo viên trung học phổ biến hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức một số loại A2, đội A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

- thầy giáo trung học đa dạng hạng I, mã số V.07.05.13, được vận dụng hệ số lương của viên chức nhiều loại A2, team A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

*

Dự loài kiến tăng lương đại lý năm 2023 thì chi phí lương gia sư tại cơ sở giáo dục và đào tạo công lập sẽ là bao nhiêu?

Dự kiến mức lương các đại lý của thầy giáo tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập sẽ tạo thêm bao nhiêu?

Hiện nay, mức lương cửa hàng của giáo việ tại các cơ sở giáo dụng công lập được thực hiện theo phép tắc tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP như sau:

Mức lương cơ sở1. Nấc lương cửa hàng dùng có tác dụng căn cứ:a) Tính mức lương trong những bảng lương, nấc phụ cấp và thực hiện các chính sách khác theo lao lý của pháp luật đối cùng với các đối tượng người dùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;b) Tính mức vận động phí, sinh hoạt phí tổn theo cơ chế của pháp luật;c) Tính các khoản trích với các chế độ được hưởng theo nút lương cơ sở.2. Từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương đại lý là 1.490.000 đồng/tháng.3. Chính phủ nước nhà trình Quốc hội coi xét điều chỉnh mức lương cơ sở cân xứng khả năng chi phí nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và vận tốc tăng trưởng tài chính của đất nước.

Theo đó, nấc lương cơ sở hiện giờ áp dụng so với giáo viên tại cơ sở giáo dục đào tạo công lập là 1.490.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, cơ quan chính phủ đã trình các cấp bao gồm thẩm quyền việc dự kiến đã tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức quanh vùng công từ bỏ 1,490.000 đồng lên thành khoảng tầm 1,800.000 đồng /tháng.

Khi nào thầy giáo được tăng lương năm 2023?

Theo báo cáo 439/BC-CP về công dụng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội năm 2022; dự kiến planer phát triển kinh tế tài chính - xã hội năm 2023 do bao gồm phủ phát hành có nêu:

Như vậy, chuẩn bị tới, tiền lương giáo viên những cấp đang được điều chỉnh tăng theo mức lương đại lý mới.

Mức lương của giáo viên tại những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập đã là từng nào khi tăng nút lương cơ sở?

* Giáo viên mầm non

- Giáo viên thiếu nhi hạng III đang nhận chi phí lương từ 3.129.000 đồng/tháng đến 7.286.100 đồng/tháng tùy thuộc vào bậc của thông số lương khi áp dụng mức lương cửa hàng là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nút lương các đại lý được tăng thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì tiền lương của giáo viên thiếu nhi hạng III đang từ 3.780.000 đồng tháng cho 8.802.000 đồng/tháng.

- Giáo viên thiếu nhi hạng II đang nhận tiền lương tự 3.486.600 đồng/tháng cho 7.420.200 đồng/tháng tùy theo bậc của thông số lương khi áp dụng mức lương cửa hàng là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như mức lương cửa hàng được tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng thì chi phí lương của giáo viên mầm non hạng II đang từ 4.212.000 đồng/tháng mang đến 8.964.000 đồng/tháng.

- Giáo viên thiếu nhi hạng I đang nhận chi phí lương từ bỏ 5.960.000 đồng/tháng mang đến 9.506.200 đồng/tháng tùy thuộc theo bậc của thông số lương khi áp dụng mức lương đại lý là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như mức lương các đại lý được tạo thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì chi phí lương của giáo viên mầm non hạng II vẫn từ 7.200.000 đồng/tháng mang lại 11.484.000 đồng/tháng.

* thầy giáo tiểu học

- thầy giáo tiểu học tập hạng III sẽ nhận chi phí lương trường đoản cú 3.486.600 đồng/tháng mang đến 7.420.200 đồng/tháng tùy vào bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương cửa hàng là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nấc lương các đại lý được tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng thì tiền lương của thầy giáo tiểu học tập hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

- gia sư tiểu học tập hạng II vẫn nhận chi phí lương từ 5.960.000 đồng/tháng đến 9.506.200 đồng/tháng tùy thuộc vào bậc của thông số lương khi vận dụng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nấc lương cơ sở được tăng thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì chi phí lương của gia sư tiểu học tập hạng II đang từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

- giáo viên tiểu học hạng I sẽ nhận tiền lương từ 6.556.000 đồng/tháng mang lại 10.102.200 đồng/tháng tùy theo bậc của hệ số lương khi vận dụng mức lương các đại lý là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nút lương cửa hàng được tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng thì chi phí lương của gia sư tiểu học tập hạng I đang từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

* giáo viên trung học cơ sở

- giáo viên trung học đại lý hạng III vẫn nhận tiền lương từ 3.486.600 đồng/tháng đến 7.420.200 đồng/tháng tùy theo bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương các đại lý là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nút lương đại lý được tạo thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì tiền lương của cô giáo trung học các đại lý hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng cho 8.964.000 đồng/tháng.

- giáo viên trung học cửa hàng hạng II vẫn nhận tiền lương từ bỏ 5.960.000 đồng/tháng đến 9.506.200 đồng/tháng tùy từng bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương các đại lý là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nấc lương các đại lý được tăng thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì tiền lương của cô giáo trung học đại lý hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng mang lại 11.484.000 đồng/tháng.

- thầy giáo trung học các đại lý hạng I đã nhận tiền lương từ bỏ 6.556.000 đồng/tháng đến 10.102.200 đồng/tháng tùy từng bậc của hệ số lương khi vận dụng mức lương các đại lý là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nút lương đại lý được tạo thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì chi phí lương của thầy giáo trung học cửa hàng hạng I đang từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

* gia sư trung học phổ thông

- cô giáo trung học nhiều hạng III sẽ nhận tiền lương từ 3.486.600 đồng/tháng đến 7.420.200 đồng/tháng tùy thuộc vào bậc của thông số lương khi áp dụng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như mức lương đại lý được tăng thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì chi phí lương của giáo viên trung học rộng lớn hạng III vẫn từ 4.212.000 đồng/tháng mang lại 8.964.000 đồng/tháng.

- thầy giáo trung học rộng rãi hạng II sẽ nhận chi phí lương trường đoản cú 5.960.000 đồng/tháng cho 9.506.200 đồng/tháng tùy vào bậc của thông số lương khi vận dụng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như mức lương cơ sở được tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng thì tiền lương của gia sư trung học phổ biến hạng II vẫn từ 7.200.000 đồng/tháng mang đến 11.484.000 đồng/tháng.

- cô giáo trung học rộng lớn hạng I vẫn nhận tiền lương từ bỏ 6.556.000 đồng/tháng mang lại 10.102.200 đồng/tháng tùy theo bậc của hệ số lương khi vận dụng mức lương các đại lý là 1.490.000 đồng/tháng

Nếu như nút lương các đại lý được tạo thêm thành 1.800.000 đồng/tháng thì tiền lương của thầy giáo trung học phổ biến hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Ngoài chi phí lượng được nhận mỗi mon thì hiện nay nay, cô giáo còn được hưởng các khoản phụ cấp khác như sau:

- Phụ cung cấp ưu đãi theo nghề

Căn cứ vào Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT--BGD&ĐT-BNV-BTC như sau:

+ nấc phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo vẫn trực tiếp giảng dạy trong số trường đại học, cao đẳng, các học viện, ngôi trường bồi dưỡng

+ nấc phụ cấp cho 30% áp dụng đối với nhà giáo vẫn trực tiếp giảng dạy trong những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng thích hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung trung tâm dạy nghề sinh hoạt đồng bằng, thành phố, thị xã; ngôi trường trung học siêng nghiệp, trường dạy nghề; những trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, tp trực thuộc tỉnh

+ mức phụ cấp 35% áp dụng so với nhà giáo đã trực tiếp giảng dạy trong số trường mầm non, tiểu học tập ở đồng bằng, thành phố, thị xã; những trường trung học tập cơ sở, trung học phổ thông, các trung chổ chính giữa kỹ thuật tổng đúng theo - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung trung tâm dạy nghề làm việc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

+ nút phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đã trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), ngôi trường cán bộ thống trị giáo dục và đào tạo và huấn luyện và công ty giáo dạy môn thiết yếu trị trong số trường trung học chăm nghiệp, trường dạy dỗ nghề;

+ nút phụ cung cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy những môn kỹ thuật Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

+ nấc phụ cấp 1/2 áp dụng đối với nhà giáo đã trực tiếp giảng dạy trong số trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Cách tính phụ cấp cho ưu đãi như sau:

Mức phụ cấp cho ưu đãi thừa kế = mức lương buổi tối thiểu tầm thường x x phần trăm % phụ cung cấp ưu đãi.

- Phụ cấp giành riêng cho giáo viên thao tác tại vùng có đk kinh tế, xã hội đặc trưng khó khăn

Căn cứ vào Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì giáo viên thao tác làm việc tại vùng tất cả điều kiện kinh tế xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn vẫn nhận được những phụ cung cấp sau:

- Phụ cấp cho lưu cồn của thầy giáo đang làm siêng trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cần đi lại liên tiếp giữa những thôn là 0,2 so với tầm lương cơ sở.

- Phụ cấp cho dạy tiếng dân tộc thiểu số đến giáo viên làm chủ giáo dục dạy dỗ tiếng dân tộc bản địa thiểu số là 1/2 mức lương hiện tại hưởng cùng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp cho thâm niên vượt form (nếu có).

- Phụ cấp khu vực giành cho giáo viên thao tác tại vùng tất cả yếu tố địa lý khí hậu xung khắc nghiệt, xa xôi, mặt đường xá đi lại cực nhọc khăn, vùng biên giới, hải đảo … nấc phụ cấp cho này được quy định ví dụ tại Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT với hệ số xê dịch từ 10 - 100% mức lương cơ sở.

Như vậy, với hệ số lương tối đa là 6.78 thì chi phí lương giáo viên nhận ra nếu như tăng mức lương cơ sở thành 1.800.000 đồng đã là 12.204.000 đồng/tháng.

Xem thêm:

Sau khi cộng thêm các khoản phụ cấp được nhận thì mức các khoản thu nhập của giáo viên có thể lên đến gần 20.000.000 đồng/tháng nếu như tăng lương đại lý thành 1.800.000 đồng/tháng.