I. HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Khái niệm về hợp hóa học hữu cơ và hóa học tập hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, HCN, muối bột cacbonat, muối hạt xianua, muối cacbua…).Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu và phân tích các hợp hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Tổng Hợp Lý Thuyết Đại Cương Về Hóa Hữu Cơ

2. Đặc điểm phổ biến của hợp chất hữu cơ

Đặc điểm cấu trúc : nhân tố hợp chất hữu cơ cần phải chứa C. Những nguyên tử C liên kết với nhau và link với H, O, N, … links hóa học đa số là link cộng hóa trị.Tính chất vật lý : ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi thấp.Phần phệ không chảy trong nước, tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi hữu cơ.Tính chất hóa học :Kém bền với nhiệt, dễ cháy.Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo rất nhiều hướng không giống nhau, tạo nên hỗn hợp các sản phẩm.

II. PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Phân loại

Hợp hóa học hữu cơ thường chia thành hai một số loại :Hiđrocacbon :Là hầu hết hợp chất hữu cơ vào phân tử chỉ cất hai yếu tố C, H. Hiđrocacbon lại được tạo thành các các loại : Hiđrocacbon no (CH4, C2H6…) ; hiđrocacbon không no (C2H4, C2H2…) ; hiđrocacbon thơm (C6H6, C7H8…).Dẫn xuất của hiđrocacbon: Là hồ hết hợp chất hữu dẫu vậy trong phân tử ngoài những nguyên tố C, H thì còn tồn tại những nguyên tố khác ví như O, N, Cl, S.… Dẫn xuất của hidđrocacbon lại được chia thành dẫn xuất halogen như CH3Cl, C6H5Br,…; ancol như CH3OH, C2H5OH,…; anđehit như HCHO, CH3CHO.Phân loại theo dạng mạch Cacbon:Mạch hở : các Nguyên Tố Hóa Học kết cấu nên mạch không đóng góp thành vòng khép kín Mạch thẳng: cấu tạo mạch là 1 đường trực tiếp Mạch nhánh : kết cấu mạch bao gồm nhánh rẽMạch vòng : các Nguyên Tố Hóa Học kết cấu nên mạch đóng góp thành vòng khép kínĐồng vòng : Vòng khép bí mật được chế tác thành từ những nguyên tử CacbonDị Vòng : Vòng khép kín được tạo thành thành từ các nguyên tử Cacbon và bao gồm thêm nguyên tử của Nguyên Tố chất hóa học khác (O, N, …)

2. Team chức

Là các nhóm nguyên tử (-OH, -CHO, -COOH, -NH2…) tạo ra phản ứng đặc thù của phân tử hợpchất hữu cơ.Các các loại nhớm chức :-OH : ancol (rượu).-O- : ete-CHO : andehit-CO- : xeton-COOH : axit cacboxylic-COO- : este-NH2 : amin

3. Danh pháp hữu cơ

a. Thương hiệu thông thườngTên thông thườngcủa hợp hóa học hữu cơ thường tuyệt được đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng, đôi khi có thể có phần đuôi để chỉ rõ hợp chất thuộc các loại nào.Ví dụ : HCOOH : axit fomic (formica : Kiến) . CH3COOH : axit axetic(acetus : Giấm).C10H20O : mentol (mentha piperita : bội bạc hà).b. Tên khối hệ thống theo danh pháp IUPACĐể hotline tên hợp hóa học hữu cơ, buộc phải thuộc tên các số đếm cùng tên mạch cacbon
Số đếmTên Mạch Cacbon ChínhTên
1monoCmet
2điC-C et
3triC-C-Cprop
4tetraC-C-C-Cbut
5pentaC-C-C-C-Cpent
6hexaC-C-C-C-C-Chex
7heptaC-C-C-C-C-C-Chep
8octaC-C-C-C-C-C-C-Coct
9nonaC-C-C-C-C-C-C-C-Cnon
10đecaC-C-C-C-C-C-C-C-C-Cđec
Tên các gốc Hidrocacbon bắt buộc biết:Tên cội = tên mạch cacbon + ylví dụ : CH3– : metyl, C2H5 -: etylCác gốc riêng:CH2=CH- : vinylCH2=CH-CH2– : alyl

III. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. SƠ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

1. đối chiếu định tính

Mục đích: xác định nguyên tố nào gồm trong hợp hóa học hữu cơ.Nguyên tắc: Chuyển các nguyên tố trong hợp hóa học hữu cơ thành các chất vô cơ dễ dàng rồi nhận biết chúng bằng những phản ứng quánh trưng.

2. Phân tích định lượng

Mục đích: xác định thành phần % về trọng lượng các nguyên tố tất cả trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.Nguyên tắc: Cân chủ yếu xác trọng lượng hợp hóa học hữu cơ, sau đó chuyển yếu tố C thành CO2, H thành H2O, N thành N2, sau đó xác định chính xác trọng lượng hoặc thể tích của các chất sản xuất thành, từ đó tính % trọng lượng các nguyên tố.

II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Công thức tổng quát (CTTQ)Cho biết vào phân tử hợp hóa học hữu cơ có chứa các nguyên tố nào. Ví dụ như ứng với cách làm CxHyOzNtta biết hợp chất hữu cơ này có các yếu tố C, H, O, N.2. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (CTĐGN)

a. Định nghĩa

Công thức đơn giản nhất là công thức thể hiện tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

b. Cách cấu hình thiết lập công thức dễ dàng nhất

Thiết lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất của hợp chất hữu cơ CxHyOzNtlà thiết lập cấu hình tỉ lệ :x:y:z:t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)x:y:z:t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

c. Cách làm thực nghiệm (CTTN):

CTTN = (CTĐGN)n(n : số nguyên dương). Xác định n nhằm tìm CTTNCTĐGN : Công thức đơn giản nhất3. Công thức phân tử

a. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức biểu lộ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

b. Cách thiết lập cấu hình công thức phân tử

Có cha cách tùy chỉnh cấu hình công thức phân tửCách 1 : nhờ vào thành phần % trọng lượng các nguyên tốCho CTPT CxHyOz, ta gồm tỉ lệ:M/100=12.x/(%mC)=1.y/(%mH)=16.z/(%mO)Từ đó ta tất cả :x=M.%mC/(12.100);y=M.%mH/(1.100);z=M.%mO/(16.100);Cách 2 : dựa vào công thức đơn giản nhất.

Xem thêm:

B1:Đặt phương pháp phân tử của hợp chất hữu cơ là : (CTĐGN)n(với n∈N)B2:Tính độ bất bão hòa (k) của phân tử(chỉ áp dụng cho vừa lòng chất có chứa links cộng hóa trị, không vận dụng cho hợp chất có liên kết ion).B3:Dựa vào biểu thức k để chọn giá trị n, từ đó suy ra CTPT của hợp hóa học hữu cơ.Giả sử một hợp chất hữu cơ gồm công thức phân tử là CxHyOzNtthì tổng số liên kết