Kế toán công nợ cần làm những việc gì? Kế toán Thiên Ưng xin tế bào tả công việc của nhân viên kế toán công nợ phải làm hàng ngày, hàng tháng, quý...Trách nhiệm cũng như quyền hạn của kế toán công nợ.

*Bạn đang xem: Nghiệp vụ kế toán công nợ

- Công việc của nhân viên cấp dưới kế toán công nợ là quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu, chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả...
- doanh nghiệp kế toán Thiên Ưng xin phân tách sẻ với các bạn công việc của một nhân viên cấp dưới kế toán công nợ phải làm, hy vọng sẽ giúp các bạn làm tốt công việc này và có kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ và thu nợ xấu.- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập giấy tờ thủ tục thu chi.- Lập phiếu thu ,chi theo biểu mẫu để gia công căn cứ mang đến thủ quỹ thu đưa ra tiền.- gửi giao những chứng từ lúc đầu (phiếu thu, chi) cho bộ phận liên quan.- Theo dõi những khoản nhất thời ứng nội bộ- In report quỹ cùng sổ quỹ tiền mặt- Đối chiếu kiểm soát tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ- Đối chiếu tồn quỹ tiền khía cạnh giữa report quỹ với kế toán tài chính tổng đúng theo Công ty.- Lập phiếu nộp giá cả – ngân hàng.- Đóng hội chứng từ theo nhiệm vụ phát sinh , số đồ vật tự ,thời gian. Tàng trữ , bảo quản.- Nhận triệu chứng từ cở sở đưa (bản sao hóa đối kháng ,phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho,…) để thanh toán .- Hằng tháng so sánh với kế toán tài chính cơ sở tình trạng công nợ nội bộ ,công nợ khách hàng hàng.- Lập lịch thanh toán công nợ so với khách mặt hàng .- đo lường và thống kê số công nợ phát sinh hằng mon lập giấy thông tin thanh toán nợ công (nội bộ và khách hàng) hằng tháng từ ngày 05 mang đến ngày 15 (có cập nhập tình hình phát sinh tăng , sút trong kỳ ).- theo dõi , lập report tình hình số dư nợ công của nội cỗ theo từng đối tượng đột xuất hoặc chu kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)- triển khai công tác kế toán thu bỏ ra tiền mặt, nhất thời ứng bởi tiền phương diện (chỉ so với các khoản nhất thời ứng ko nằm trong những công trình do kế toán dự án công trình theo dõi), định kỳ hàng tuần so sánh số dư tiền phương diện với thủ quỹ.- Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp giao dịch thanh toán khi gồm vướng mắc.- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu- chủ động nhắc nhở thanh toán giao dịch công nợ .- Đề xuất Trưởng chống mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàngChúc các bạn làm tốt công việc kế toán!Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN...

Xem thêm: Cách Root Máy Samsung Galaxy S3, Video Hướng Dẫn Root Galaxy S Iii Gt

Tính lương, trích khấu hao TSCĐ....lập report tài chính, quyết toán thuế cuối năm ... Thì rất có thể tham gia:Lớphọc kế toán thực hành tổng hợpthực tế tại kế toán tài chính Thiên Ưng