KimMộcThủyHỏaThổ
*
Thiếu Lâm
*
Ngũ Độc
*
Nga My
*
Cái Bang
*
Võ Đang
*
Thiên Vương
*
Đường Môn
*
Thúy Yên
*
Thiên Nhẫn
*
Côn Lôn

Nhiệm vụ trường phái Thiếu Lâm võ lâm 1

1. Nhiệm vụ cấp 10 trường phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Hộ Viện Võ Tăng.

Học được võ công:

Thiếu Lâm Côn pháp;Thiếu Lâm Đao pháp;Thiếu Lâm Quyền pháp.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ phái thiếu lâm

Nơi mừng đón nhiệm vụ: Từ Nhân Phương Trượng

Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền phòng (231/185), chạm chán Từ Nhân Phương Trượng, mừng đón nhiệm vụ. Bước 2: Vào vào Đạt Ma Đường (211/189), phía đằng sau pho tượng trong Đạt Ma Đường có 1 con hang cùng ngõ hẻm nhỏ, vào trong các số ấy đánh bại đông đảo tên cơ sở Nhân( 192/198), (202/200), (216/200) đến lúc lấy được Kim Liên Hoa. Bước 3: sở hữu Kim Liên Hoa về giao đến Từ Nhân Phương Trượng , kết thúc nhiệm vụ.

2. Trọng trách cấp đôi mươi môn phái thiếu hụt Lâm

Sẽ được phong là: Hộ trường đoản cú Kim Cang.

Học được võ công: Bất Động Minh Vương.

Nơitiếp nhấn nhiệm vụ: Huyền Bi

Bước 1: Đến Đạt Ma Đường (211/189), tìm gặp Huyền Bi, tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến Biện Kinh đậy -> Tây Phục Ngưu Sơn tìm 5 tên mọi rợ (281/184), (269/184), (264/185), (262/183), (277/187) . Sau khi đánh đầy đủ 5 bé ở 5 địa chỉ trên sẽ sở hữu được dòng chữ hiện nay lên: ” chúng ta đã dạy bảo được 5 thương hiệu Man Di, bọn chúng hứa từ bỏ nay sẽ không quậy phá nữa… “.

Bước 3:Trở lại Đạt Ma Đường gặp gỡ Huyền Bi phục mệnh, hoànthành nhiệm vụ.

3. Trọng trách cấp 30 trường phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Hộ Pháp La Hán.

Học được võ công: La Hán Trận

Nơi chào đón nhiệm vụ: Huyền Giác

Bước 1: Đến hồ Phóng sinh tìm chạm mặt Huyền Giác (220/193), mừng đón nhiệm vụ. Bước 2: Đến rừng tháp bên ngoài chùa, phân phát hiện những kẻ bao gồm hành tung mờ ám. Đánh bại Mạch Anh ( 238/201), (230/204), đến đến khi nào biết được đàn chúng chính là gián điệp của Kim quốc, đồng đảng của bầy chúng đã đánh tráo thành công “Bát Nhã ba La Mật Đa trọng tâm Kinh” bây giờ đã chạy cho Kim Quang rượu cồn ở Kiếm các Tây Bắc. Bước 3: Đến Phượng Tường tủ -> Kiếm các Thục Đạo -> Kim quang quẻ Động, đánh bọn Trộm kinh(218/181), (179/186), (198/196) đến lúc lấy mang lại được “Bát Nhã tía La Mật Đa vai trung phong Kinh”. Bước 4: Trở lại thiếu Lâm, cho hồ Phóng sinh, có kinh giao mang lại Huyền Giác, hoàn thành nhiệm vụ.

4. Trọng trách cấp 40 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Truyền tởm La Hán.

Học được võ công: Sư Tử Hống

Nơitiếp dấn nhiệm vụ: Từ Nhân Phuơng Trượng

Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền chống ( (230/184 ) tìm gặp gỡ Từ Nhân Phương trượng, mừng đón nhiệm vụ. Bước 2: Đến thiếu hụt Lâm Mật Thất ( 168/167) ở phía Bắc chùa Thiếu Lâm, vấn đáp 3 câu hỏi để vào được trong Mật Thất (thứ tự trả lời là 1 – 2 – 1). Bước 3: Đánh Kim Cang Nhân (213/205), (203/198), (204/205), (208/201) lấy được khẩu quyết. Bước 4: Đến cuối hang đụng (230/207 ) sẽ bắt gặp một thạch thất, nhấp vào phiến đá, đọc đúng khẩu quyết sẽ có thể cùng Nhị Tăng đối thoại, phải chú ý nghe đồ vật tự năm câu nói của Nhị Tăng (các chúng ta nên ghi lại).

Bước 5: quay trở về Phương trượng Thiền phòng, gặp gỡ Từ Nhân Phương Trượng, thuật lạithứ trường đoản cú năm câu nói của Nhị Tăng:

Note: Nếu như vật dụng tự thiết yếu xác, kết thúc nhiệm vụ. Trường hợp như sản phẩm công nghệ tự bị sai, trường đoản cú Nhân Phương trượng: “Ta thiếu hiểu biết nhiều được ý nghĩa năm câu này, gồm phải ngươi đã bị lầm lẫn đồ vật tự không?” chúng ta phải triển khai lại nhiệm vụ.

Cách Tăng Điểm Tiềm Năng, kĩ năng Thiếu Lâm võ lâm 1

5. Trọng trách cấp 50 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Phục Ma Thiên Vuơng.

Học được võ công:

Hoành Tảo Lục Hợp;Ma Ha Vô Luợng;Long Hổ Trảo.

Nơitiếp nhấn nhiệm vụ: Huyền Từ.

Bước 1: Đến Tàng Kinh các ( 218/190 ) , gặp gỡ Huyền Từ, mừng đón nhiệm vụ.Bước 2: Đến sân luyện võ gặpTrừng Tâm(224/178). Hắn thèm con gà quay. Bước 3: Đến Tửu lầu làm việc Biện gớm (210/193), bỏ 500 lượng download gà quay mang về giao choTrừng Tâm. Bước 4: Đến rừng thông, trong rừng là 1 trong những mê cung cây thông, trong mê cung có nhiều đá, địa thế căn cứ theo sự sắp xếp Tứ, Ngũ, Tam, sẽ kiếm được tảng đá gồm giấu tàng thư (231/170), đẩy nó ra sẽ lấy được “Dịch cân nặng Kinh”. Bước 5: quay lại Tàng kinh Các, sở hữu “Dịch cân Kinh” giao choHuyền Từ, hoàn thành nhiệm vụ.

6. Trọng trách xuất sư môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Vô Lượng mê say Tôn.

Nơitiếp dấn nhiệm vụ: Huyền Nan.

Bước 1: Đến La Hán con đường ( 202/192 ), gặp Huyền Nan, tiếp nhận nhiệm vụ. Bước 2: Đến La Hán trận (lối bước vào phía sau tượng Phật vào La Hán đường), đánh bại những tên Tăng Binh Đầu Lĩnh (197/211), (211/224), (206/196), (229/208 , các bạn sẽ lấy được Niệm Châu, Thiền trượng, Mộc Ngư và chén Vu. Bước 3: sở hữu 4 bảo vật trên về giao cho Huyền Nan, chấm dứt nhiệm vụ.

7. Nhiệm vụ trùng phản bội sư môn phái Thiếu Lâm

Yêu cầu: fan chơi vẫn xuất sư, quý phái trên60, chưa dấn mình vào bang phái nào, rất có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạnlượng để trùng bội phản sư môn. Từ đó về sau hoàn toàn có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần thưởng:

Như Lai Thiên Điệp;Dịch cân Kinh.

Được phong làm: Hộ Pháp Trưởng Lão.

8. Trách nhiệm cấp 90 trường phái Thiếu Lâm

Yêu cầu: Từ cung cấp 90 trở lên, danh vọng trên240 điểm, là thiếu Lâm ký kết danh đệ tử, trước đôi mắt chưa dự vào môn phái nào.

Phần thưởng: sẽ học tập được võ công

Đạt Ma Độ Giang;Hoành Tảo Thiên Quân;Vô tướng tá Trảm.

Danhvọng được 30 điểm. (Tất cả những môn phái khác đều rất có thể làm trọng trách này để nhậnphần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học tập được chiêu thức).

Các bước triển khai nhiệm vụ:

Bước 1: Xa phu -> Hoa đánh Cảnh kỹ trường chạm mặt Thường Bách Lý và Lý Địch Phong ( 326/224 ), nhấn nhiệm vụ. Bước 2: Về thiếu hụt Lâm mang đến Đạt Ma Đường (210/188) tìm gặp Huyền Bi. Bước 3: Sang La Hán mặt đường ( 202/192 ), gặp mặt Huyền Nan. Bước 4: quay trở về Đạt Ma Đường thủ thỉ với Huyền Bi dấn lệnh bài để đi tiến hành nhiệm vụ. Bước 5: trở lại Hoa sơn Cảnh kỹ trường chạm mặt Thường Bách Lý cùng Lý Địch Phong để lấy lệnh bài. Bước 6: Đánh bại Kim Quốc tướng soái (323/240) rồi gặp Thường Bách Lý với Lý Địch Phong báo tin. Bước 7: Về thiếu hụt Lâm mang lại Đạt Ma Đường tìm chạm mặt Huyền Bi báo tin. Bước 8: quý phái La Hán đường, gặp Huyền Nan báo tin, kết thúc nhiệm vụ.

Xem thêm: Vụ Xe Khách Tông Xe Cứu Hỏa Non Kinh Nghiệm? Tài Xế Xe Cứu Hỏa Non Kinh Nghiệm

9. Trách nhiệm ký danh môn đồ môn phái thiếu thốn Lâm

Bước 1: Đến Biện Kinh phủ rồi đi theo hướng tây nam mang lại chùa thiếu Lâm. Vào vào chùa gặp Tri Tăng khách (211/195) ông ta mong muốn bạn chứng minh 4 phẩm chất: Xích đảm trung tâm, hạo nhiên chủ yếu khí, kiên trì bát đạt và vô tứ vô ngã. Bước 2: Quay lại Biện gớm phủ, mang lại tìm Tân Khởi Tật (220/187) rước được Quảng Hoắc Hương. Bước 3: Gặp Kim Quốc võ sĩ (209/201) nhận thấy Kiên Tinh Thạch. Bước 4: Đến cổng thành phía Bắc tán phễu với vệ binh Thành Môn (198/187), hắn vẫn hỏi các bạn về lòng trung thành, bạn nên chọn câu trả lời thừ hai được khuyến mãi Xích Đồng Khoáng. Bước 5: có cả 3 món này tặng kèm cho Người ăn xin (210/186) cùng được giao cho một Lá thư. Cố kỉnh lá thư kia về chùa Thiếu Lâm giao lại mang đến Tri Tăng khách hàng , cố gắng là được đón nhận làm đệ tử ký kết danh.

10. Trọng trách cấp 120 trường phái Thiếu Lâm

*
Bí quyết kĩ năng 120
*
Bí quyết Đại thành 120
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các. Giá: xxxxx tiền Đồng. Tính chất: không xếp chồng, được giao dịch, bày bán. Ko rớt lúc PK, bán cửa hàng giá 0 lượng. Công dụng: con chuột phải sử dụng sẽ tăng năng lực cấp 120 tùy chọn đến cung cấp 20. Hạn sử dụng: 30 ngày.

Học kỹnăng: Đại vượt Như Lai Chú