Năm 1958 đồng chí Nông Đức Mạnh ban đầu tham gia phương pháp mạng. Từ thời điểm năm 1958 cho năm 1961 học tập trường Trung cấp cho Nông lâm trung ương Hà Nội.

Bạn đang xem: Thân mẫu của tbt nông đức mạnh, nguyễn văn tuấn

Từ 1964 - 1966 là nghệ thuật viên điều tra quy hoạch rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn, Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

Từ 1966 - 1971 đồng chí là sinh viên học viện Lâm nghiệp Lêningrat (Liên Xô). Sau khi xuất sắc nghiệp về nước, đồng minh được phân công giữ lại chức phó phòng ban thanh tra Ty Lâm nghiệp thức giấc Bắc Thái từ 1972 - 1973.

Từ năm 1973 - 1974 đồng minh được bổ nhiệm làm chủ tịch Lâm ngôi trường Phú Lương (tỉnh Bắc Thái).

Từ 1974 - 1976 bạn bè là học viên trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là học viện Chính trị - Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh).

Từ năm 1976 - 1980 là thức giấc uỷ viên, Phó trưởng Ty Lâm nghiệp thức giấc Bắc Thái kiêm công ty nhiệm công ty xây dựng lâm nghiệp, tiếp nối là Trưởng Ty Lâm nghiệp thức giấc Bắc Thái. Từ thời điểm năm 1980 mang lại năm 1983 được bầu là tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban quần chúng tỉnh Bắc Thái. Từ thời điểm năm 1984 cho tháng 10/1986 bằng hữu được thai giữ chức Phó túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái.

Tháng 11/1986, đồng chí là túng thiếu thư tỉnh uỷ Bắc Thái.

Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm VI của Đảng, đồng chí Nông Đức mạnh được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng. Mon 3/1989 tại họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw lần sản phẩm 6 (khoá VI) bạn hữu được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đảng.

Tháng 8/1989 bè bạn được cắt cử làm trưởng ban Dân tộc Trung ương. Tháng 11/1989, bè bạn được bầu bổ sung cập nhật đại biểu Quốc hội khoá VIII với được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa của Quốc hội.

Tháng 6/1991 trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần máy VII của Đảng, bằng hữu Nông Đức bạo phổi được thai vào Ban Chấp hành tw và Uỷ viên Bộ thiết yếu trị. Mon 9/1992 đồng chí được bầu giữ chức chủ tịch Quốc hội khoá IX.

Tháng 6/1996 trên Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm VIII của Đảng, bằng hữu Nông Đức táo bạo được bầu lại làm cho Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Bộ thiết yếu trị. Tháng 9/1997 bạn bè được thai lại thống trị tịch Quốc hội khoá X. Tháng 1/1998, bạn bè được thai làm Uỷ viên thường xuyên vụ Bộ chính trị.

Tháng 4/2001, trên Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng IX của Đảng, đồng minh Nông Đức mạnh bạo được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ bao gồm trị cùng được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Xem thêm: Bún Mắng Cháo Chửi - Bún Mắng, Cháo Chửi

Tháng 4/2006, tại Đại hội đại biểu nước ta lần trang bị X của Đảng, bè bạn Nông Đức táo bạo được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị cùng được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng.