Tài liệu liên quan

khảo sát điều tra chương trình thời sự 60 giây của đài truyền hình tp.hcm


Bạn đang xem: Chương trình thời sự 22h ngày 14

thực hiện phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự của đài truyền hình tp.hồ chí minh ( Khảo sát từ thời điểm tháng 7 2010 mang lại tháng 02 2011
sử dụng phóng sự ngắn tivi trong lịch trình thời sự của đài truyền hình thành phố hồ chí minh ( Khảo sát từ thời điểm tháng 7 2010 đến tháng 02 2011 2,045 2
áp dụng phóng sự ngắn truyền hình trong lịch trình thời sự 19h50 của đài truyền hình tp.hồ chí minh
sử dụng phóng sự ngắn tivi trong chương trình thời sự 19h50 của đài truyền hình thành phố hồ chí minh 612 1
cải thiện hiệu quả công tác thời sự của đài truyền hình tp.hcm từ khi vn gia nhập wto đến năm 2010
nâng cao hiệu quả lịch trình thời sự của đài truyền hình thành phố hồ chí minh từ khi vn gia nhập wto đến năm 2010 138 4 0
áp dụng phóng sự ngắn vô tuyến trong chương trình thời sự 19h50 của đài truyền hình tp hcm
thực hiện phóng sự ngắn truyền ảnh trong lịch trình thời sự 19h50 của đài truyền hình tp.hcm 132 12 0
thực hiện phóng sự ngắn tivi trong chương trình thời sự 19h50 của đài truyền hình tp hcm
áp dụng phóng sự ngắn truyền ảnh trong công tác thời sự 19h50 của đài truyền hình tp hcm 132 4 0
nâng cấp chất lượng công tác thời sự của Đài truyền hình tp.hồ chí minh (từ khi việt nam gia nhập WTO đến năm 2010
nâng cấp chất lượng lịch trình thời sự của Đài truyền hình tp hcm (từ khi việt nam gia nhập WTO mang lại năm 2010 1,170 3
nâng cấp hiệu quả lịch trình thời sự của đài truyền hình tp.hồ chí minh (từ khi vn gia nhập WTO mang lại năm 2010)
cải thiện hiệu quả lịch trình thời sự của đài truyền hình thành phố hồ chí minh (từ khi việt nam gia nhập WTO mang đến năm 2010) 138 74 0
nâng cấp hiệu quả công tác thời sự của đài truyền hình tp.hồ chí minh (Từ khi nước ta gia nhập WTO mang lại năm 2010)
nâng cấp hiệu quả công tác thời sự của đài truyền hình tp.hồ chí minh (Từ khi nước ta gia nhập WTO đến năm 2010) 138 23 0
nâng cấp hiệu quả chương trình thời sự của đài truyền hình tp hcm (từ khi việt nam gia nhập WTO mang lại năm 2010)
nâng cấp hiệu quả chương trình thời sự của đài truyền hình thành phố hồ chí minh (từ khi vn gia nhập WTO cho năm 2010) 138 56 0
nâng cấp hiệu quả chương trình thời sự của đài truyền hình tp.hcm (từ khi việt nam gia nhập WTO mang đến năm 2010)
nâng cao hiệu quả công tác thời sự của đài truyền hình tp.hồ chí minh (từ khi việt nam gia nhập WTO mang đến năm 2010) 149 24 0
(Luận văn thạc sĩ) nâng cao hiệu quả công tác thời sự của đài truyền hình tp.hcm (từ khi việt nam gia nhập WTO mang đến năm 2010)
(Luận văn thạc sĩ) cải thiện hiệu quả công tác thời sự của đài truyền hình tp hcm (từ khi việt nam gia nhập WTO cho năm 2010) 138 11 0
hoạt động xã hội hóa tiếp tế chương trình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hoàn cảnh và định hướng phát triển
hoạt động xã hội hóa chế tạo chương trình của Đài truyền hình tp Hồ Chí Minh thực trạng và kim chỉ nan phát triển 775 2
hoạt động xã hội hóa cung ứng chương trình của đài truyền hình tp.hồ chí minh – yếu tố hoàn cảnh và lý thuyết phát triển
vận động xã hội hóa cung ứng chương trình của đài truyền hình thành phố hồ chí minh – yếu tố hoàn cảnh và định hướng phát triển 461 1
Đổi mới thống trị công nghệ tiếp tế chương trình tivi để cải thiện hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình tp.hồ chí minh
Đổi mới cai quản công nghệ tiếp tế chương trình truyền ảnh để nâng cao hiệu quả buổi giao lưu của Đài Truyền hình tp hcm 316 3
Đổi mới thống trị công nghệ chế tạo chương trình truyền ảnh để cải thiện hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình tp.hcm
Đổi mới cai quản công nghệ tiếp tế chương trình truyền ảnh để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình tp hcm 381 3
Đổi mới thống trị công nghệ thêm vào chương trình truyền hình để cải thiện hiệu quả buổi giao lưu của Đài Truyền hình thành phố hồ chí minh : Luận văn ThS. Marketing và quản lý: 60 34 72
Đổi mới thống trị công nghệ cung cấp chương trình truyền hình để nâng cấp hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình tp.hcm : Luận văn ThS. Marketing và quản ngại lý: 60 34 72 104 15 0
Đổi mới làm chủ công nghệ cấp dưỡng chương trình truyền họa để cải thiện hiệu quả buổi giao lưu của đài truyền hình tp.hcm
Đổi mới cai quản công nghệ cấp dưỡng chương trình tivi để cải thiện hiệu quả hoạt động vui chơi của đài truyền hình thành phố hồ chí minh 104 7 1
Đổi mới quản lý công nghệ chế tạo chương trình truyền họa để nâng cấp hiệu quả hoạt động vui chơi của Đài Truyền hình tp.hồ chí minh


Xem thêm: Muốn Xem Lại Tin Nhắn Skype Lưu Ở Đâu, Tin Nhắn Skype Lưu Ở Đâu

Đổi mới cai quản công nghệ tiếp tế chương trình truyền họa để nâng cấp hiệu quả buổi giao lưu của Đài Truyền hình tp.hcm 104 12 0