Thông cáo đặc trưng về lễ tang quản trị nước trần Đại quang quẻ

fan đăng: quản lí trị Ngày đăng: 17:43 | 23/09 Lượt xem: 16623

(ĐCSVN)- Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam, chính phủ nước nhà nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn vô cùng thương nhớ tiếc báo tin:


*

Suốt quy trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bí quyết mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã có được Đảng, nhà nước tặng kèm thưởng những Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Bạn đang xem: Trần đại quang

Đồng chí mất đi là 1 tổn thất lớn đối với Đảng, nhà nước cùng nhân dân ta.Để tỏ lòng tưởng nhớ bè bạn Trần Đại Quang, Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam, quản trị nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính phủ nước nhà nước cùng hoà làng hội nhà nghĩa Việt Nam, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta quyết định tổ chức tang lễ đồng minh Trần Đại quang đãng với nghi tiết Quốc tang.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG,

Ủy viên Bộ chính trị,Chủ tịch nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

Từ mon 4/2016 cho nay: Ủy viênBộ chủ yếu trị, quản trị nước, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng cùng An ninh; Ủy viênThường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viênThường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Trưởng ban chỉ huy Cải giải pháp tư pháp Trung ương.

Đồng chí là Ủy viênTrung ương Đảng các khoá X, XI, XII; Ủy viênBộ bao gồm trị những khoá XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Do có nhiều công lao đối với sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng với dân tộc, đồng chí đã được Đảng với Nhà nước khuyến mãi ngay thưởng nhiều Huân chương, huy chương cao tay và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

đồng chí è cổ Đại Quang, Ủy viênBộ bao gồm trị,Chủ tịch nước cộng hoà thôn hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, trưởng phòng ban Lễ tang.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viênBộ thiết yếu trị, Thủ tướng chính phủ nước cùng hoà làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viênBộ chủ yếu trị, chủ tịch Quốc hội nước cộng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí è Quốc Vượng, Ủy viênBộ thiết yếu trị, thường trực Ban túng thiếu thư.

5. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viênBộ chủ yếu trị, bí thư tw Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương.

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viênBộ chính trị, túng bấn thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương.

7. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viênBộ bao gồm trị, túng bấn thư trung ương Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viênBộ chính trị, túng thiếu thư tw Đảng, Trưởng Ban tài chính Trung ương.

9. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viênBộ chủ yếu trị, Phó quản trị thường trực Quốc hội.

10. Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viênBộ chủ yếu trị, Phó Thủ tướng trực thuộc Chính phủ.

11. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viênBộ thiết yếu trị, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao.

12. Đồng chí vương vãi Đình Huệ, Ủy viênBộ thiết yếu trị, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ.

13. Đồng chí Đại tướng mạo Ngô Xuân Lịch, Ủy viênBộ chủ yếu trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

14. Đồng chí Thượng tướng tô Lâm, Ủy viênBộ chủ yếu trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công An.

15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viênBộ bao gồm trị, túng thiếu thư Thành uỷ Hà Nội.

16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viênBộ bao gồm trị, túng thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viênTrung ương Đảng, quyền chủ tịch nước.

18. Đồng chí nai lưng Thanh Mẫn, túng thư tw Đảng, quản trị Uỷ ban trung ương Mặt trận nhà nước Việt Nam.

19. Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, túng thư trung ương Đảng, công ty nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

20. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thư tw Đảng, Chánh Văn phòng tw Đảng.

21. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, bí thư trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân buổi tối cao.

22. Đồng chí Phan Đình Trạc, túng thư tw Đảng, trưởng phòng ban Nội thiết yếu Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, túng bấn thư tw Đảng, Giám đốc học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

24. Đồng chí nai lưng Cẩm Tú, bí thư trung ương Đảng, chủ nhiệm Uỷ ban soát sổ Trung ương.

25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viênTrung ương Đảng, trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

26. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viênTrung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao.

27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viênTrung ương Đảng, cỗ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ.

28. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viênTrung ương Đảng, công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước.

29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viênTrung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, nhà nhiệm văn phòng công sở Quốc hội.

30. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viênTrung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Nội vụ.

31. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viênTrung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp.

32. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viênTrung ương Đảng, quản trị Tổng Liên đoàn Lao hễ Việt Nam.

33. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viênTrung ương Đảng, quản trị Hội nông dân Việt Nam.

34. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viênTrung ương Đảng, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh nữ Việt Nam.

35. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viênTrung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ Ninh Bình.

36. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, quản trị Hội Cựu binh lực Việt Nam.

37. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viêndự khuyết trung ương Đảng, túng thư đầu tiên Trung ương Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh.

Lễ viếng, Lễ tầm nã điệu cùng Lễ an táng bằng hữu Trần Đại Quang

THÔNG BÁO

Tang lễ bạn hữu Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu bạn bè Trần Đại quang đãng quàn tận nơi tang lễ nước nhà số 5 è Thánh Tông, Hà Nội.

Cùng thời hạn này, trên Hội trường Thống nhất tp.hồ chí minh và tại Hội trường Uỷ ban dân chúng huyện Kim Sơn, tỉnh ninh bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy nã điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Xem thêm: Xem Vẽ Đường Cho Yêu Chạy Full Hd, Vẽ Đường Cho Yêu Chạy Full Hd

Đài Truyền hình nước ta và Đài giờ đồng hồ nói nước ta sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ tầm nã điệu và Lễ an táng bè bạn Trần Đại quang tại Hà Nội, thành phố hồ chí minh và huyện Kim Sơn, thức giấc Ninh Bình.