điều khoản sư vn » thông tin » Đời sống - buôn bản hội » kinh tế tài chính - luật pháp » phép tắc sư - độc giả » hồ sơ - bốn liệu » hồ sơ - tư liệu


Bạn đang xem: Giang hồ bình kiểm và cuộc bắt cóc chưa từng thấy trên phim

Nu0103m Cam bu1eb1ng nhu1eefng thu1ee7 u0111ou1ea1n mu01b0u ma chu01b0u1edbc quu1ef7 cu1ee7a mu00ecnh khu00f4ng khu00f3 khu0103n quy tu1ee5 giang hu1ed3 tu1ee9 chiu1ebfng. Nhu01b0ng cu00f3 1 gu00e3 giang hu1ed3 mu1edbi nu1ed5i, ngu01b0u1eddi nhu1ecf thu00f3, khuu00f4n mu1eb7t thu01b0 sinh khu00f4ng u0111iu1ec3m nu00e0o du1eef du1eb1n mang tu00ean Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d lu1ea1i u0111u1ee7 gan nhiu1ec1u lu1ea7n u201cvuu1ed1t ru00e2uu201d khiu1ebfn u00f4ng tru00f9m cu0169ng phu1ea3i u1edbn ngu01b0u1eddi. Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d u0111ang thu1ee5 u00e1n tu1ea1i tru1ea1i giam. u00d4ng tru00f9m bu1ecb u201cvuu1ed1t ru00e2uu201d Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d mu1edf siêu thị bu00e1n u0111u1ed3 thu1ec3 thao lu1ea5y tu00ean Hou00e0ng Phu00fac tru00ean u0111u01b0u1eddng Lu00fd Tu1ef1 Tru1ecdng (phu01b0u1eddng Bu1ebfn Thu00e0nh, quu1eadn 1), giao mang đến Phu00fac - tru00f9m cu00e1 u0111u1ed9 vu00e0 cu1edd bu1ea1c u0111u1ee9ng bu00e1n. Bu1ea3o u201chou00e0ng tu1eedu201d (con trai Nu0103m Cam) trong 1 lu1ea7n download nhu1ea7m hu00e0ng nhu00e1i u1edf u0111u00e2y u0111u00e3 du1eabn lu00e2u la u0111u1ebfn shop Hou00e0ng Phu00fac u0111u1eadp tan tu00e0nh. Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d phu00f3ng xe tu1edbi chu1ec9 thu1eb3ng mu1eb7t Bu1ea3o mu00e0 quu00e1t: u201cTao bu0103m thu1ecbt mu00e0y u0111u00f3 Bu1ea3o, mu00e0y lu00e0 bé u00f4ng Cam, chu00e1u u00f4ng Bu01b0u1edfi cu0169ng ku1ec7 tu1ed5 thân phụ mu00e0yu201d, nu00f3i ru1ed3i lao vu00e0o cho Bu1ea3o 1 tru1eadn ra tru00f2. Bu1ea3o du00ednh u0111u00f2n u00f4m u0111u1ea7u u0111u1ea7y mu00e1u bu1ecf chu1ea1y. Sau lu1ea7n u0111u00f3, Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d tu1edbi du00e0n xu1ebfp nhu01b0ng Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d nhu1ea5t quyu1ebft khu00f4ng chu1ecbu mu00e0 u0111u00f2i Nu0103m Cam phu1ea3i lu1ed9 diu1ec7n. Nu0103m Cam vu00e0 Tru00fac u201cmu1eabu hu1eaduu201d giu1eadn tu00edm mu1eb7t, tuyu00ean bu1ed1: u201cThu1eed coi nu00f3 lu00e0m u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec7n gu00ec, mang lại nu00f3 banh xu00e1c luu00f4nu201d. Sau lu1eddi thu00e1ch thu1ee9c u0111u00f3, Bu00ecnh kiu1ec3m mua ngay lúc này khu1ea9u tiu1ec3u liu00ean hiu1ec7u PASCAL (su1ea3n xuu1ea5t tu1ea1i Bu1ec9) vu00e0 96 viu00ean u0111u1ea1n vu1edbi giu00e1 9 triu1ec7u u0111u1ed3ng. Y cu01b0a bu1edbt bu00e1ng su00fang, giu1ea5u vào tu00fai u0111u1ef1ng vu1ee3t tennis, lu00fac nu00e0o cu0169ng ku00e8 bu00ean ngu01b0u1eddi. Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d tuyu00ean bu1ed1 vu1edbi u0111u00e0n em: u201cTao su1eb5n su00e0ng chu01a1i u00f4ng tru00f9m tu1edbi cu00f9ngu201d. Vu00e0i cuu1ed9c chu1ea1m tru00e1n xu1ea3y ra nho nhu1ecf, thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng mu00e3i khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c. Nhì bu00ean thu00e1ch nhau mu1edf cuu1ed9c quyu1ebft u0111u1ea5u tru00ean u0111u01b0u1eddng Nguyu1ec5n Huu1ec7. Thu00e0nh Chu00e2n u0111u01b0u1ee3c u00f4ng tru00f9m tin tu01b0u1edfng giao nhiu1ec7m vu1ee5 vào tru1eadn huyu1ebft chiu1ebfn vu1edbi nhu00f3m cu1ee7a Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d. Quu00e2n cu1ee7a Thu00e0nh Chu00e2n ru1ea3i du00e0i du1ecdc tru1ee5c lu1ed9. Cuu1ed9c huyu1ebft chiu1ebfn vu1edbi dao lu00ea mu00e3 tu1ea5u hu01b0u1eddm su1eb5n, hu1eebng hu1ef1c khu00ed thu1ebf tiu1ebfn cu00f4ng. Bu00ecnh u0111u1ebfn cu00f9ng mu1ed9t su1ed1 u0111u00e0n em u00edt u1ecfi cu1ee7a mu00ecnh. Thu1ea5y tru1eadn u0111u1ecba u0111u00e3 su1eb5n su00e0ng vu1edbi lu1ef1c lu01b0u1ee3ng cu1ee7a Thu00e0nh Chu00e2n u0111u00f4ng gu1ea5p mu1ea5y lu1ea7n, gu00e3 nhu1ebfch mu00e9p cu01b0u1eddi lu1ea1nh lu1ebdo. u0110u00f4i mu1eaft ti hu00ed cu1ee7a Bu00ecnh u0111u1ea3o tu1edbi u0111u1ea3o lui quan tiền su00e1t, ru1ed3i vu00e9n vu1ea1t u00e1o su01a1 mi ru00fat khu1ea9u su00fang K54 u0111u1ea7y u1eafp u0111u1ea1n chu1ec9a thu1eb3ng vu00e0o bu1ecdn Thu00e0nh Chu00e2n bu00f3p cu00f2. Hai tiu1ebfng nu1ed5 chu00e1t chu00faa u0111u1ea7y uy lu1ef1c cu1ee7a khu1ea9u su00fang vang lu00ean lu00e0m tou00e0n bu1ed9 su0129 tu1ed1t cu1ee7a Thu00e0nh Chu00e2n su1ee3 cu00fam cu1ea3 giu00f2 cu1eb3ng. Cấp tốc chu00f3ng u0111u1ebfn khu00f4ng ngu1edd, cuu1ed9c chiu1ebfn u0111u00e3 phu00e2n thu1eafng bu1ea1i lúc Thu00e0nh Chu00e2n vu1eaft giu00f2 lu00ean cu1ed5 chu1ea1y tru1ed1i chu1ebft. Bu00ecnh hu1ea1 lu1ec7nh thu quu00e2n u0111u1ec3 tru00e1nh su1ef1 su0103n lu00f9ng cu1ee7a lu1ef1c lu01b0u1ee3ng cu1ea3nh su00e1t hu00ecnh su1ef1 khi nghe tới tiu1ebfng nu1ed5. Nu0103m Cam tu1ecf vu1ebb bu1ef1c bu1ed9i tru00e1ch Thu00e0nh Chu00e2n: u201cChu00fa cu00f3 tu00ean tuu1ed5i nhu01b0 vu1eady mu00e0 u0111u1ec3 mu1ed9t thu1eb1ng nhu00f3c con su1edd u0111u1ea7u nhu01b0 vu1eady u00e0?u201d. Thu00e0nh Chu00e2n khu00f4ng biu1ebft phu1ea3i giu1ea3i thu00edch thu1ebf nu00e0o u0111u00e0nh lặng lu1eb7ng, mu1eb7t u0111u1ecf bu1eebng. Tuy tru00e1ch u0111u00e0n em nhu01b0ng Nu0103m Cam bu1eaft u0111u1ea7u chu00fa u00fd u0111u1ebfn tu00ean giang hu1ed3 nhu00f3c nhỏ khu00f4ng tu00ean tuu1ed5i nhu01b0ng su1eb5n su00e0ng chu01a1i cu1ea3 u201chu00e0ng nu00f3ngu201d vu00e0 cu0169ng chu1eb3ng ngu00e1n ngu1ea1i gu00ec mu1ed9t u0111u00e0n anh cu00f3 tu00ean tuu1ed5i nhu01b0 Thu00e0nh Chu00e2n. Phu1ea3i bỏ ra du01b0u1edbi tru01b0u1edbng cu1ee7a y cu00f3 u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t lou1ea1t u0111u00e0n em cu00f3 tu1ea7m cu1ee1 nhu01b0 vu1eady thu00ec hay biu1ebft mu1ea5y. Nghu0129 lu00e0 lu00e0m, Nu0103m Cam gu1ecdi Kim Anh gu1eb7p riu00eang u1edf khu00e1ch su1ea1n. Nu0103m Cam bu1ea3o vu1edbi Kim Anh: u201cEm lu00f4i ku00e9o cho bu1eb1ng u0111u01b0u1ee3c Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d vu1ec1 vu1edbi mu00ecnh u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng?u201d. u0110u01b0u1ee3c lu1eddi nhu01b0 vu1eddi tu1ea5c lu00f2ng, Kim Anh thu1ecf thu1ebb: u201cEm xin phu1ee5ng mu1ea1ng phu quu00e2nu201d. Sau u0111u00f3, Bu00ecnh u0111u1ec3 mu1eaft vu00e0 cu01b0u1edbi em gu00e1i cu1ee7a Kim Anh. Bu00ecnh u0111u1ed5 tiu1ec1n cài đặt quu00e1n cu00e0 phu00ea bé Ku00e9t tru00ean u0111u01b0u1eddng Lu00ea Lu1ee3i giao mang đến vu1ee3 quu1ea3n lu00fd. u0110u1ec3 lu1ea5y lu00f2ng nhu00e0 vu1ee3, Bu00ecnh mang đến Kim Anh hu00f9n vu1ed1n u0111u1ea7u tu01b0 biu1ebfn thu00e0nh cu00e0 phu00ea nhỏ Ku00e9t, chu1ed1n bu1ed3ng lai cu1ee7a nhu1eefng thu1ebf lu1ef1c bu1ea3o ku00ea cho Nu0103m Cam. Cu00e0 phu00ea Bar nhỏ Ku00e9t tru00ean u0111u01b0u1eddng Lu00ea Lu1ee3i (quu1eadn 1) thu hu00fat khu00e1 u0111u00f4ng khu00e1ch chu01a1i hu00e0ng quu00fd tu1ed9c. Bu1ea3o u201chou00e0ng tu1eedu201d cu00f3 su00f2ng bu1ea1c tru00ean u0111u01b0u1eddng Tru1ea7n Bu00ecnh Tru1ecdng, thu01b0u1eddng ra bar nhỏ Ku00e9t uu1ed1ng cu00e0 phu00ea. Cu1eady thu1ebf cha, Bu1ea3o u201chou00e0ng tu1eedu201d mặc dù cu00f2n u00edt tuu1ed5i nhu01b0ng khu00f4ng coi Bu00ecnh bu1eb1ng cu00e1i u0111inh. Bu1ea3o u0111e du1ecda: u201cThu1eb1ng nu00e0y khu00f4ng ngu00e1n su00fang cu1ee7a Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d u0111u00e2u, su1ebd san bu1eb1ng chu1ed7 nu00e0o cu00f3 su00f2ng bu1ea1c cu1ee7a Bu00ecnh, mang lại chu1ee7 su00f2ng Bu00ecnh u0111i tu00f9 nu1ebfu vu1eabn tiu1ebfp tu1ee5c cu1ea1nh tranhu201d. u00dd cu1ee7a Bu1ea3o lu00e0 muu1ed1n Bu00ecnh phu1ea3i quy vu1ec1 du01b0u1edbi tru01b0u1edbng Nu0103m Cam. Cu00e1u tiu1ebft, Bu00ecnh tu00fam tu00f3c u0111u00e8 u0111u1ea7u thu1eb1ng ou1eaft con xuu1ed1ng mu1eb7t bu00e0n vu00e0 tu00e1t hu1ed9c mu00e1u mu0169i, thu1ed5i bu00f9n lu00ean mu1ed1i bu1ea5t hou00e0 lu00e2u nu0103m giu1eefa nhì thu1ebf lu1ef1c giang hu1ed3. Nu0103m Cam du00f9 ru1ea5t giu1eadn vu1eabn khu00f4ng du00e1m tru1ea3 u0111u0169a mu1ea1nh tay, bu1edfi y u1edbn kho hu00e0ng nu00f3ng cu1ee7a Bu00ecnh. Kim Anh vu1eeba lu00e0 vu1ee3 bu00e9 cu1ee7a Nu0103m Cam, lu1ea1i vu1eeba lu00e0 chu1ecb vu1ee3 Bu00ecnh kiu00eam luu00f4n u201cu0111u1ed1i tu00e1cu201d cu1ee7a Bu00ecnh kiu1ec3m tu1ea1i Bar con Ku00e9t, su1ee3 ru1eb1ng cuu1ed9c u201chuyu1ebft hu1ea3i thu00e2m thu00f9u201d cu1ee7a ngu01b0u1eddi chu1ed3ng thu1ebf lu1ef1c vu00e0 gu00e3 em ru1ec3 ngu00f4ng cuu1ed3ng su1ebd u0111i quu00e1 xa nu00ean u0111u00e3 u0111u1ee9ng ra du00e0n xu1ebfp. Phu1ea3i u0111u1ee7 hu1ebft, tu1eeb mu01a1n tru1edbn vuu1ed1t ve sầu u0111u1ebfn nu01b0u1edbc mu1eaft ngu1eafn du00e0i, nu1eef quu00e1i Su00e0i thu00e0nh mu1edbi tu1ea1m hu1ea1 hou1ea3 u0111u01b0u1ee3c cu1ea3 hai bu00ean. Sau vu1ee5 nu00e0y, lúc Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d bu1ecb bu1eaft u0111i cu1ea3i tu1ea1o, Nu0103m Cam hu1ed7 tru1ee3 tiu1ec1n bu1ea1c u0111u1ec3 Kim Anh lịch sự lu1ea1i quu00e1n Bar nhỏ Ku00e9t, nuốm biu1ec3n hiu1ec7u thu00e0nh bar Hou00e0ng Hu00f4n nu1ed5i u0111u00ecnh nu1ed5i u0111u00e1m vu1edbi nhu1eefng vu1ee5 u0103n chu01a1i tru1ee5y lu1ea1c gu1eafn chu1ebft vu1edbi tu00ean bu00e0 chu1ee7 mu1edbi cu1ee7a nu00f3. Vu0169 tru01b0u1eddng cu1ee7a Nu0103m Cam. Bu1ea5t lu1ef1c tru01b0u1edbc u nhu1ecdt mang tu00ean Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d Vu1ee3 Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c tin cu1ee7a chu1ed3ng tu1eeb tru1ea1i giam u201cu0111em xe lu00ean gu1ea5pu201d, thu1ecb hiu1ec3u tu00ednh tou00e1n cu1ee7a chu1ed3ng, u0111em xe lu00ean u0111u00f3n Bu00ecnh kiu1ec3m vu01b0u1ee3t ngu1ee5c. Sau u0111u00f3, Bu00ecnh u0111u1ebfn vu0169 tru01b0u1eddng Cher, tu1ee9c vu0169 tru01b0u1eddng Viu1ec5n u0110u00f4ng (mu1ed9t trong nhu1eefng vu0169 tru01b0u1eddng vì Nu0103m Cam hu00f9n vu1ed1n) gu00e2y su1ef1. Su1ef1 viu1ec7c nu00e0y u0111u01b0u1ee3c thuu1ed9c hu1ea1 bu00e1o lu1ea1i cho Nu0103m Cam. Bu00ecnh gu1eb7p Nu0103m Cam nu00f3i luu00f4n giu1ecdng xu1ea5c xu01b0u1ee3c nhu01b0 u0111u1ec3 cu1ea3nh bu00e1o: u201cAnh bu1eaft u0111u1ea7u tu1eeb quu00e1n Cu00e1nh Buu1ed3m, ru1ed3i lu1ea1i mu1edf Ra Khu01a1i thu00ec phu1ea3i mu1edf thu00eam quu00e1n Tu1edbi Bu1ebfn nu1eefa, nu1ebfu khu00f4ng u0111u1eddi anh khu00f4ng yu00ean u0111u00e2u!u201d. Tru01b0u1edbc su1ef1 xu1ea5c xu01b0u1ee3c vu00e0 tu00e2m u0111u1ecba bu00e0nh tru01b0u1edbng cu1ee7a Bu00ecnh, Nu0103m Cam lu1ea1i tu00ecm tu1edbi vu1ee3 bu00e9 Kim Anh tu00e2m su1ef1: u201cAnh mu1edbi gu1eb7p thu1eb1ng Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d u1edf vu0169 tru01b0u1eddng Cher. Mu1edbi u0111u01b0a nu00f3 vu00f4 tru1ea1i, giu1edd nu00f3 lu1ea1i u201cu0111i phu00e9pu201d nu1eefa ru1ed3i. Anh muu1ed1n u0111u01b0a cu00e1i thu1eb1ng u201cmu1eb7t tiu1ec1n u00e1n tru00e1n tiu1ec1n su1ef1u201d nu00e0y u0111i đến khuu1ea5t mu1eaft anhu201d. Nu0103m Cam bu1ea3o giao viu1ec7c nu00e0y mang đến Kim Anh nhu01b0ng nu1eef quu00e1i nu00e0y chu1ea7n chu1eeb: u201cAnh u00e0, du00f9 sao Bu00ecnh cu0169ng lu00e0 em ru1ec3 cu1ee7a em mu00e0u201d. Nu0103m Cam nu00f3i thu1eb3ng: u201cAnh u0111u00e2u cu00f3 bu1ea3o em tru1ef1c tiu1ebfp ra tay, em gu1ecdi thu1eb1ng Cu Nhu1ee9t (mu1ed9t u0111u00e0n em chuyu00ean du00f9ng vu00e0o viu1ec7c u201cu0111ao bu00faau201d cu1ee7a Nu0103m Cam) u0111em u0111u1ec7 tu1eed qua Cher xu1eed u0111u00e0n em cu1ee7a thu1eb1ng Bu00ecnh, nu00f3 thu1ea5y u0111u1ec7 tu1eed nu00f3 bu1ecb u201cthu1ecbtu201d thu00ec su1ebd lu1ed9 diu1ec7n tru1ea3 u0111u0169a, anh bu00e1o Su00e1u Ngu1ecdc (cu00e1n bu1ed9 cu00f4ng an TP.Hu1ed3 Chu00ed Minh) mang lại lu00ednh bu00ean phu00f2ng hu00ecnh su1ef1 u201clu01b0u1ee3mu201d nu00f3, thu1ebf lu00e0 xong. Thu1eb1ng nu00e0y lu00fac nu00e0o trong ngu01b0u1eddi cu0169ng cu00f3 su00fang, ru1ed3i cu00e1i tu1ed9i u201cu0111i phu00e9pu201d cu0169ng u0111u1ee7 mang lại nu00f3 khuu1ea5t mu1eaft anh. u0110u01b0a thu1eb1ng Bu00ecnh vu00f4 tu00f9 cu00f3 nghu0129a lu00e0 mu00ecnh lu1ed9t luu00f4n su1ed1 mu00e1 cu1ee7a mu1ea5y thu1eb1ng vào tru1ea1i giam thu00ec em su1ebd hiu1ec3u u0111iu1ec1u gu00ec su1ebd xu1ea3y rau201d. Cu Nhu1ee9t u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam giao mang lại Kim Anh u201cdu1ea1y du1ed7u201d, nhu01b0ng u1ea3 gu00e1i nu1ed5i tiu1ebfng u0111a du00e2m lu1ea1i cu01b0ng chiu1ec1u Cu Nhu1ee9t u0111u1ebfn u0111u1ed9 tu1ea5t cu1ea3 u0111u00e0n em cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u1ec1u ru00e2m ran thu1ecb u0111u00e3 u0103n nu1eb1m vu1edbi Cu Nhu1ee9t nhu01b0 tu00ecnh nhu00e2n thu00f4ng qua tu1ea5m bu00ecnh phong chu1ecb em ku1ebft nghu0129a. Nu0103m Cam khu00f4ng cu1ea7n biu1ebft u0111u1ebfn nhu1eefng lu1eddi u0111u1ed3n u0111u1ea1i nu00e0y, u201cnuu00f4i quu00e2n cha nu0103m su1eed du1ee5ng mu1ed9t giu1eddu201d mu1edbi chu00ednh lu00e0 thu00e2m u00fd cu1ee7a Nu0103m Cam. Cu00f2n vào vu1ee5 viu1ec7c lu1ea7n nu00e0y, nhu1eadn ra mu1ed1i u0111e du1ecda cu1ee7a Bu00ecnh, Nu0103m Cam u0111em Cu Nhu1ee9t ra su1eed du1ee5ng nhu01b0 mu1ed9t bé chu1ed1t thu00ed. u0110u1ed3ng hu1ed3 chu1ec9 0 giu1edd, vu0169 tru01b0u1eddng Cher mu1edd u1ea3o trong u0111iu1ec7u Vales, chu1ee3t tu1eeb trong gu00f3c tu1ed1i vang lu00ean tiu1ebfng quu00e1t lu1edbn: u201cMu1eb9 kiu1ebfp, bu1eadt u0111u00e8n su00e1ng lu00ean coiu201d. u0110u00e8n bu1eadt su00e1ng, Cu Nhu1ee9t u0111u1ee9ng giu1eefa su00e0n cu00f9ng vu1edbi vu00e0i tu00ean u0111u00e0n em mu1eb7t mu0169i cu00f4 hu1ed3n. Nhu00f3m bu1ea3o ku00ea chu1ea1y vu00e0o chu1ec9 mu1eb7t nhu1eefng ku1ebb quu1eady phu00e1. Chu1eb3ng nu00f3i chu1eb3ng ru1eb1ng, Cu Nhu1ee9t ru00fat mu00e3 tu1ea5u vào tay u00e1o ra chu00e9m mu1ed9t tu00ean gu1ee5c tu1ea1i chu1ed7. Gu00e3 u0111u1ea1p chu00e2n giu1ecdng hu0103m he: u201cu0110u00e2y chu1ec9 lu00e0 cu1ea3nh cu00e1o mu00e0y, cu00f2n thu1eb1ng Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d nu1ebfu u0111u1ee7 bu1ea3n lu0129nh thu00ec ra u0111u00e2y, tao cho nu00f3 ra nhu00e0 hu00e0ng u201cTu1edbi Bu1ebfnu201d. Bu00ecnh vu1edbi khu1ea9u su00fang u0111u1ea7y u1eafp u0111u1ea1n nhu00e9t vào bu1ee5ng nhu01b0ng vu1eabn u0111u1ee7 tu1ec9nh tu00e1o u0111u1ec3 khu00f4ng chu01b0u1eddng mu1eb7t ra u0111u1ed1i phu00f3. Y thu1eeba hiu1ec3u Cu Nhu1ee9t du00e1m u0111u1ebfn tu1eadn su00e0o huyu1ec7t cu1ee7a mu00ecnh u0111u1ec3 thu00e1ch thu1ee9c u1eaft lu00e0 Nu0103m Cam u0111u00e3 bu00e0y tru1eadn u0111u1ec3 gu00e0i thu1ebf triu1ec7t đến cu1ea3nh su00e1t u0111u01b0a y vu00e0o tru1ea1i giam. Chu1edd mu1ed9t lu00fac lu00e2u, khu00f4ng thu1ea5y bé mu1ed3i xuu1ea5t hiu1ec7n nhu01b0 tiu00ean liu1ec7u cu1ee7a Nu0103m Cam, Cu Nhu1ee9t bu1ea3o u0111u00e0n em u201clui binhu201d. Nhu1eefng vu1ee5 u0111u1ee5ng u0111u1ed9 xem ra u0111u01a1n giu1ea3n u1ea5y nhu01b0ng giang hu1ed3 Su00e0i Gu00f2n khai sinh thu00eam mu1ed9t thu1ee7 lu0129nh mu1edbi. Nu0103m 2000, ra tu00f9 chu01b0a u0111u01b0u1ee3c bao lu00e2u, Bu00ecnh u0111u00e3 xu00f4ng vu00e0o mu1ed9t gara u00f4tu00f4 tu1ea1i quu1eadn 1 u0111u00e1nh u00f4ng chu1ee7 Nguyu1ec5n Vu0103n Ru1edbt (Viu1ec7t kiu1ec1u mu1edbi tu1eeb Mu1ef9 vu1ec1) vu00ec du00e1mu2026 tu1eeb chu1ed1i su1ef1 bu1ea3o ku00ea cu1ee7a gu00e3. u00d4ng Ru1edbt khu00f4ng vu1ed1n cu00f3 su1ef1 chu1ed1ng lu01b0ng cu1ee7a Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d - u0111u1ec7 tu1eed u201canh Nu0103mu201d - mu00e0 Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d cu00f2n thu00e1ch thu1ee9c. Nu1ebfu Nu0103m Cam khu00f4ng ra tay giu1ea3ng hu00f2a, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d vu00e0 Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d chu1eafc chu1eafn su1ebd huyu1ebft chiu1ebfn. Sau nhu1eefng thu00e0nh tu00edch bu1ea5t hu1ea3o nu00e0y, Bu00ecnh bu1ecb cu01b0u1ee1ng bu1ee9c lao u0111u1ed9ng tu1ea1i Trung tu00e2m Huy Khiu00eam (Bu1ed9 Cu00f4ng an). u0110u00e2y lu00e0 vu1eadn may cu1ee7a Bu00ecnh, bu1edfi nhu1edd vu1eady hu1eafn u0111u01b0u1ee3c nu1eb1m ngou00e0i danh su00e1ch cu1ee7a u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng truy nã quu00e9t cu1ee7a Ban chuyu00ean u00e1n Nu0103m Cam. Nu0103m 2002, u0111u1ec3 tu00ecm cu00e1ch ra khu1ecfi tru1ea1i, Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d nhu1edd ngu01b0u1eddi nhu00e0 u0111em khu1ea9u PASCAL nu1ed9p lu1ea1i u0111u1ec3 u0111u01b0u1ee3c khoan hu1ed3ng. Quu1ea3 nhiu00ean, 5 ngu00e0y sau y u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 do. Sau u0111u00f3, Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn nu1ed1i gu00f3t vu00e0o tu00f9 thu00ec Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d lu1ea1i nu1ed5i lu00ean vu1edbi chu1ee9c u00f4ng tru00f9m bu1edfi su1ef1 tu00e0n u0111u1ed9c, liu1ec1u lu0129nh. Nu0103m 2005, du01b0 luu1eadn TP.Hu1ed3 Chu00ed Minh chu1ea5n u0111u1ed9ng vu1edbi vu1ee5 bu1eaft cu00f3c thiu1ebfu gia Tru1ea7m Tru1ecdng Ngu00e2n - con trai tru01b0u1edfng cu1ee7a u0111u1ea1i gia Tru1ea7m Bu00ea.

Xem thêm:

Su1ed1 tiu1ec1n chuu1ed9c Bu00ecnh u0111u01b0a ra lu00ean tu1edbi 10 triu1ec7u u0111u00f4la, u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh giu00e1 lu00e0 vu1ee5 bu1eaft cu00f3c lu1edbn nhu1ea5t tu1eeb tru01b0u1edbc u0111u1ebfn nay. Sau vu1ee5 nu00e0y, nu0103m 2007, Bu00ecnh tuyu00ean phu1ea1t 28 nu0103m tu00f9 giam vu00e0 hiu1ec7n u0111ang cu1ea3i tu1ea1o tu1ea1i Tru1ea1i giam Phu01b0u1edbc Hu00f2a. Cu00f2n nu1eefau2026 Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN